Čingrijina 16, Beograd, SrbijaČingrijina 16, Beograd, Srbija
011 / 38 22 272 011 / 38 22 272
063 / 351 430 063 / 351 430
office@eurodijagnostika.rs

Cenovnik

Otkrijte na vreme i sprečite bolest. „EURODIJAGNOSTIKA“ je već nekoliko godina u službi vašeg zdravlja. Možemo ponuditi posebne cene za sledeće preglede uz mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

CENOVNIK Beograd, april /2013.

Red.broj

OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE

Cena u dinarima

1

Magnetna rezonanca /MR/ glave; angio glave; angio vrata

9800

2

Magnetna rezonanca /MR/ glave sa kontrastom

14500

3

MR standard ostalih delova tela

10450

4

MR standard sa kontrastom (Magnevist)

14950

5

MR glave i MR angio glave; MR glave i MR angio vrata

17000

6

MR glave i MR angio glave sa kontrastom (Magnevist)

22000

7

CT glave standard

4950

8

CT glave sa kontrastom (Ultravist 370)

5950

9

CT standard: abdomena; male karlice; toraxa

5950

10

CT standard ostalih delova tela

6950

11

CT standard sa kontrastom

6950

12

EHO abdomena; male karlice; vrata; štitne žlezde; mekih tkiva

2450

13

EHO abdomena i male karlice

2950

14

EHO dojke

2450

15

EHO srca

3950

16

PP EHO srca sa pregledom kardio-radiologa

5450

17

Kolor dopler krvnih sudova vrata; vena nogu; arterija nogu

3950

18

Radiološko-kardiološki pregled

2950

19

Kolor dopler krvih sudova ruku

3950

20

RTG glave(1p), butna kost, koleno, pluća i srce AP+LL

1950

21

RTG abdomena,mastoida, piramide, nosne kosti, sinusa, sakroilijakuma

1950

22

RTG C,Th,L kičme(1p), rame, ključnjača,s.turcika,pluća-srce AP,kuk(1p)

1950

23

RTG kuka (2p)

1950

24

RTG C, Th, L kičme(2p), temporomandibularn zglob

1950

25

RTG C kičme sa funkcionalnim snimcima, grudna kost

1950

26

RTG nadlaktice, podlaktice

1950

27

RTG šake; potkolenice; skočnog zgloba i stopala

1950

28

RTG gastroduodenuma

4950

29

Pasaža tankog creva

4950

30

Pasaža jednjaka

4950

31

I.V. Urografija

6450

32

Irigografija

7950

33

Mamografija

2950

34

I.V.Holangiografija

6500

35

Anestezija

8900

36

Konsultacije Prof.različitih specijalnosi

4950

Top