Čingrijina 16, Beograd, SrbijaČingrijina 16, Beograd, Srbija
011 / 38 22 272 011 / 38 22 272
063 / 351 430 063 / 351 430
office@eurodijagnostika.rs

Magnetna rezonanca

Pregledi na aparatu za MRI obavljaju se brzo, neinvazivno, sa izuzetno preciznim uvidom u regiju koja se ispituje.
Zahvaljujući svojim specifičnim osobinama ova vrsta pregleda koristi se kao metoda izbora u pregledu mozga i kičmenog stuba, zglobova i mekih tkiva. Često kada nismo u mogućnosti da drugim radiološkim metodama dodjemo do konačne dijagnoze pribegavamo pregledima na magnetnoj rezonanci.

Magnetna rezonancaMRI
Top