Fizijatrijski pregled

Fizijatrijski pregled

Šta je fizijatrijski pregled?

Medicinska specijalnost fizijatrije poznata je i kao fizikalna medicina i rehabilitacija. Glavni fokus ove oblasti uključuje dijagnozu neuroloških i muskuloskeletnih stanja (nervi, mišići, kosti, zglobovi) korišćenjem niza kliničkih pregleda, studija imidžinga i drugih dijagnostičkih testova, formulisanje individualizovanog plana lečenja i pružanje nehirurških tretmana za otklanjanje ili umanjenje bola i drugih simptoma sa ciljem poboljšanja funkcije i kvaliteta života.

 

Ko je fizijatar?

Fizijatri pružaju temeljnu procenu pacijenata sa problemima u predelu leđa, vrata, zglobova, nerava i mišića kroz sveobuhvatnu istoriju i fizički pregled i korišćenje drugih dijagnostičkih testova i procedura kada je to potrebno. Ovi testovi mogu uključivati: EMG (testiranje nerava i mišića), rendgenske snimke, MR, laboratorijske testove i dijagnostičke/terapeutske injekcije.

 

Zašto se obavlja fizijatrijski pregoed?

Fizijatri pomažu da se precizno odredi bol koji je teško dijagnostikovati ispitivanjem odnosa svih pokretnih delova tela i često su prva stanica za ortopedske probleme. Konsultacija sa fizijatrom pre traženja hirurškog lečenja može biti vredna odluka.

Ukoliko osećate grčeve mišića, bol koji dolazi neočekivano, slabost mišića ili hronični bol u leđima, trebali biste posetiti specijalistu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

 

Kada je potrebno posetiti fizijatra?

Procena kod fizijatra bi bila prikladna ukoliko osećate bol mišićno-skeletnog sistema, slabost, gubitak opsega pokreta i/ili pad funkcije.

Često vas drugi lekar može uputiti na pregled kod fizijatra kada vam je potrebno testiranje mišića i nerava (elektrodijagnostičko testiranje ili EMG) da biste lakše dijagnostikovali simptome. Tradicionalno, dobili biste EMG test da biste procenili simptome utrnulosti i trnaca u rukama ili stopalima ili isijavajući bol iz vrata u ruku ili leđa u nogu.

Možete biti upućeni kod fizijatra kada vaš ortopedski hirurg ne smatra da je hirurška intervencija odgovarajuća. To može biti zato što vaš hirurg smatra da biste mogli da izbegnete operaciju alternativnim tretmanom ili zato što vaš problem nije podložan hirurškom rešenju.

 

Kako se obavlja fizijatrijski pregled?

Obično bi se evaluacija sastojala od:

  • temeljne istorije koja pokušava da stekne razumevanje problema i kako on utiče na svakodnevno funkcionisanje,
  • pregled evidencije o prethodnom lečenju da bi se razumelo šta je delovalo od terapije,
  • fizički pregled fokusiran na to kako funkcionišete, i
  • pregled dostupnih studija snimanja (rendgenski snimci ili MR).

Fizijatri često koriste druge dijagnostičke alate kao što su elektrodijagnostička evaluacija (test kako nervi i mišići u vašem telu rade) i dijagnostičke injekcije.

 

Tretiranje fizijatrijskog stanja

Fizijatri prvenstveno tretiraju stanja kostiju, mišića, zglobova i centralnog/perifernog nervnog sistema koja utiču na sposobnost osobe da funkcioniše.

Fizijatri se fokusiraju na fizikalnu medicinu i najčešće leče probleme kao što su bol u leđima, vratu, bol u zglobovima, utrnulost i trnci u udovima.

Fizijatri koji se fokusiraju na stacionarnu rehabilitaciju, najčešće leče ljude sa stanjima kao što su moždani udar, traumatske povrede mozga, povrede kičmene moždine i višestruke traume.

Praksa je da se prvo pristupa neinvazivnim metodama kao što je fizikalna terapija, prepisivanje lekova, redovne kontrole. Krajnja opcija može biti I hirurgija ukoliko navedeni prethodni pokušaji nisu imali efekat poboljlšanja stanja pacijenta.

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Fizijatrija fizijatrija beograd fizijatrijski pregled pregled fizijatra fizijatar
Top