Hirurgija

Hirurgija

GRUDNA HIRURGIJA

Torakalna grudna hirurgija obuhvata operativnu, perioperativnu i hiruršku negu pacijenata sa stečenim i urođenim patološkim stanjima u grudnom košu. Torakalni hirurzi leče obolele ili povređene organe u grudima, uključujući jednjak (mišićnu cev koja prenosi hranu do stomaka), traheju (dušnik), pleuru (membrane koje pokrivaju i štite pluća), medijastinum (oblast koja razdvaja levo i desno plućno krilo) koji sadrži srce), zid grudnog koša, dijafragmu (odvaja grudni koš od abdomena), perikard (membrana koja pokriva srce), srce (uključujući perikard, koronarne arterije, zaliske i miokard) i pluća.

Najčešće bolesti koje zahtevaju torakalnu hirurgiju uključuju lezije srca, kao što su bolest koronarne arterije i problemi sa zaliscima, rak pluća, trauma grudnog koša, rak jednjaka, emfizem i transplantacija srca i pluća. Pregled obavlja dr Marko Popović.

 

NEUROHIRURGIJA

Neurohirurgija je sfera medicine koja je okrenuta ka operacijama nervnog sistema. Većina ljudi smatra o neurohirurgiji kao o operaciji mozga, međutim ova grana medicine obuhvata mnogo više! To je medicinska specijalnost koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa povredama ili bolestima/poremećajima mozga, kičmene moždine i kičmenog stuba i perifernih nerava u svim delovima tela. Specijalnost neurohirurške nege obuhvata i odrasle i pedijatrijske pacijente. U zavisnosti od prirode povrede ili bolesti, neurološki hirurg može pružiti hiruršku i/ili nehiruršku negu.
Neurohirurg je lekar specijalizovan za neurohirurgiju. Neurohirurzi nisu samo moždani hirurzi, oni su medicinski obučeni neurohirurški specijalisti koji takođe mogu pomoći pacijentima koji pate od bolova u leđima i vratu, kao i niza drugih bolesti u rasponu od neuralgije trigeminusa do povreda glave i Parkinsonove bolesti. U našoj klinici preglede obavljaju dr Aleksandar Janićijević - neurohirurg i dr Igor Nikolić - specijalista opšte neurohirurgije - subspecijalista medicine bola.


Nastojimo da poboljšamo kvalitet života naših pacijenata i pomognemo u otklanjanju bola kod različitih akutnih i hroničnih bolnih stanja, kao što su:
- Glavobolje, Leđni bolni sindromi, Neuralgije, Fibromialgije, Kancerski bol

Takođe, bavimo se i terapijom spasticiteta kod:
- Povreda, Moždanog udara (CVI), Multipla skleroze (MS), Cerebralne paralyze, Hemifacijalnog spazma

Spasticitet predstavlja bolni i onesposobljavajući motorni poremećaj, praćen povišenim mišićnim tonusom, koji može otežati ili onemogućiti obavljanje svakdnevnih životnih aktivnosti, izazvati bol, otežati hod i sedenje. U okviru terapije spasticiteta neophodne su konsultacije oko primene intratekalne terapije.

 

VASKULARNA HIRURGIJA

Vaskularni hirurzi leče sve vrste vaskularnih problema, pružaju medicinsku negu, minimalno invazivne procedure i hirurgiju. Vaskularna hirurgija je specijalnost koja se prvenstveno bavi bolestima i abnormalnostima arterija, vena i limfnih sudova.

Pacijenti kojima je potrebna vaskularna hirurgija boluju od mnogih različitih vaskularnih poremećaja, kao što su aneurizma aorte, proširene vene, limfni poremećaji i komplikacije dijabetičkog stopala. Oko 50% pacijenata sa vaskularnim oboljenjem javlja se kao hitan slučaj, od kojih mnogi zahtevaju hitnu složenu i tešku operaciju.

Ranije su veštine vaskularne hirurgije bile deo domena opšteg hirurga. Međutim, povećanje obima i složenosti vaskularnih stanja i razvoj novih minimalno invazivnih tehnika doveli su do potrebe da vaskularna hirurgija postane posebna specijalnost.

Preglede u našoj klinici obavlja dr Dragana Paunović.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

Neurohirurgija hirurgija grudna hirurgija vaskularni hirurg abdominalni hirurg abdominalna hirurgija
Top