Lekari

Dr Biljana Kostić

Biljana Kostić je radiolog sa dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici i praćenju akutnih i hroničnih bolesti u internističkim i svim hirurškim granama medicine i u onkološkoj patologiji. Znanje i veliko profesionalno…

Dr Tatjana Pavlović

Dr Tatjana Pavlović je iskusni specijalista radiologije u Beogradu koja je svoje iskustvo stekla višedecenijskim radom, učenjem, usavršavanjem u kom aktivno učestvuje i danas. Uža oblast interesovanja…

Dr Aleksandra Jarić

Dr Aleksandra Jarić je specijalista radiologije koja svoju karijeru gradi već preko 2 decenije u oblasti ispitivanja dojki i utvrđivanja prisustva tumora, cisti, benignih i malignih promena na dojci. Kako bi pratila…

Top