Pulmologija

Pulmologija

Šta je pulmologija?

Pulmologija je grana u medicini usmerena otkrivanjima bolestima pluća i organa za disanje. Pripada respiratornoj medicini i grani interne medicine u čijem fokusu su bolesti pluća izazvane bakterijama i virusima. Naziv pulmologija je nastao kombinacijom grčkih reči pneumon i logija koje u slobodnom prevodu označavaju studije odnosno studiranje pluća. Kompletna anamneza pacijenta s plućnim oboljenjem se obavlja upravo na odeljenju pulmologije, pregled obavlja lekar pulmolog najčešće prvo fizičkim pregledom pacijenta, zatim obavljanjem brojnih analiza (kao što su laboratorijske analize) koje često uključuju i upućivanje pacijenta na rengensko snimanje pluća ili CT skener.

 

Pulmolog je?

Lekar specijalista pulmolog je specijalista interne medicine, koji je sub-specijalizirao pulmologiju i koji je zadužen za utvrđivanje bolesti pluća i lečenje ovog važnog organa u ljudskom organizmu.

 

Kako izgleda pregled pulmologa?

Pregled kod pulmologa u praksi traje od 20 do 30 minuta, potpuno je bezbolan i uključuje razgovor sa pacijentom o njegovom trenutnom stanju i simptomima, prethodnim oboljenjima i operacijama, bolestima u porodici i slično. Nakon fizičkog pregleda koje uključuje slušanje pluća i rad srca, opipavanje i posmatranje pulmolog pruža pacijentu neophodne informacije o daljim koracima lečenja i eventualnim potrebnim daljim ispitivanjima. Nakon pregleda pacijent dobija detaljno objašnjenje o stanju pluća, predlog dalje dijagnostike (CT skener ili rendgen pluća) ukoliko je potrebno  i savet kom lekaru dalje da se obratite.
Na pregled je potrebno poneti svu prethodnu lekarsku dokumentaciju koju pacijent poseduje kako bi pregled pulmologa bio što efikasniji.

Kada je potrebno javiti se pulmologu?

Zdravstvene tegobe zbog kojih treba da se obratite pulmologu mogu biti akutne (iznenadne, trenutne) ili hronične (one koje su stalno prisutne i ponavljaju se sa manjim ili većim intenzitetom).
Najčešći simptomi s kojima se oboleli pacijenti susreću su:
  • kašalj (sa ili bez iskašljavanja)
  • otežano disanje
  • bol u grudima
  • u nekim slučajevima bolesti pluća može biti prisutan i gubitak apetita i iznenadne promene telesne težine
U slučaju oboljevanja od aktuelnog virusa Covid-19 svi prethodno navedeni simptomi se ispoljavaju udruženi sa bolovima u mišićima i povišenom telesnom temperaturom.
Savet pulmologa
Svi pacijenti koji boluju od astme, alergijskog bronhitisa ili sezonskih alergija, kao i oni koji konzumiraju pušenje za koje je opšte poznato da izuzetno štetno deluje na pluća i generalno respiratorne organe je neophodno da vrše redovne godišnje preglede kod lekara pulmologa. Naročito je važno, ukoliko ste preležali virus Covid-19, obaviti post-covid preglede kako bi se otklonila sumnja na oštećenje pluća koje je nažalost često nakon prisustva ovog veoma jakog virusa u vašem organizmu koji prevashodno napada respiratorne organe i grudni koš.
Ukoliko imate osećaj gušenja, bol probadajućeg karaktera koji se pojačava pri udahu (karakterističan za upale pluća i upale plućne maramice), temparaturu koja prelazi 39-40°C praćenu groznicom i pogoršanim opštim stanjem obavezno zatražite pomoć i pregled pulmologa. Ova stanja upravo sugerišu opstrukciju ili postojanje upalnih bolesti pluća koje mogu biti veoma opasne i zahtevaju brzu intervenciju, naročito ako se klinička slika poklapa sa simptomima virusa Covid-19.

 

Vrste bolesti pluća?

Kao najčešće zastupljena oboljenja pluća izdvajaju se bronhitis i upale pluća, od kojih su najčešće bronhopneumonije koje se relativno jednostavno dijagnostikuju i leče. Međutim postoje i upale pluća koje zahvataju veliku disajnu površinu i samim tim mogu ugroziti život pacijenta.
Česte su i takozvane opstruktivne bolesti pluća, od kojih je najpoznatija plućna astma, koja je najčešće alergijskog porekla.
Lekar pulmolog se takođe bavi ispitivanjima tumorskih bolesti pluća među kojima su najzastupljeniji karcinomi (na primer karcinom bronhija) a prilično često oboljenje zbog kojeg pacijenti potraže pomoć lekara je i tuberkuloza.

 

MSCT skener i rendgen

U najvećem broju slučajeva  pregled pulmologa je dovoljan za postavljanje dijagnoze i određivanje terapije. Međutim, u praksi lekari rado primenjuju i dopunsku dijagnostiku kako bi se potvrdila određena dijagnoza i tako dobile dodatne informacije na osnovu kojih će vaš lekar uspešno odabrati adekvatnu terapiju koja će vas dovesti do izlečenja.
Rendgenskim snimkom pluća se potvrđuju upale pluća (pneumonije), tumori pluća (benigni ili maligni), odnosno sumnje na tumorske mase, metastaze ili uvećane limfne čvorove, hronične opstruktivne bolesti pluća (pušačka pluća), uvećanja srca i srčano popuštanje, prisustvo stranog tela u disajnim putevima, cistične fibrose, povrede grudnog koša itd.
CT skener će vam pulmolog preporučiti  u cilju: otkrivanja abnormalnosti u grudnom košu koje su nađene na rendgenskom snimku; otkrivanja uzroka simptoma i znakova različitih bolesti organa u grudnom košu,  otkrivanja i procene rasta tumora ili drugih struktura u grudnom  košu, planiranja zračne terapije; otkrivanja povrede nekog organa u  grudnom košu (srca, krvnih sudova, pluća, rebara i kičme).  
CT skenerom se isto tako veoma precizno prikazuju različite bolesti pluća: upala pluća, tuberkuloza, bolesti plućne maramice i zbog toga je upravo CT skener od neprocenjive pomoći u ranom otkrivanju raka pluća kod dugogodišnjih pušača.
Radiološka dijagnostika je od najvećeg značaja da veoma brzo i lako otklonite bilo kakve sumnje na oboljenje grudnog koša i okolnih respiratornih organa.  Potražite pregled pulmologa u klinici Eurodijagnostika, vodite računa o vašem zdravlju i dišite punim plućima.
pulmologija beograd pulmologija zvezdara pulmolog privatno beograd pulmologija pulmolog bolesti pluca najbolji pulmolog pulmolog pluca privatni pulmolog pulmolog je opstruktivna bolest pluca pluca bolesti simptomi
Top