Čingrijina 16, Beograd, SrbijaČingrijina 16, Beograd, Srbija
063 / 351 430 063 / 351 430
eurodijagnostika@gmail.com

Kolor dopler

Kolor-dopler pregled omogućava da se uoče promene na krvnim sudovima (arterijama i venama) vrata i ekstremiteta.

U našem centru moguće je uraditi i eho pregled srca.

Top