Čingrijina 16, Beograd, SrbijaČingrijina 16, Beograd, Srbija
063 351 430 063 351 430
eurodijagnostika@gmail.com

Magnetna rezonanca

Pregledi na aparatu za MRI obavljaju se brzo, neinvazivno, sa izuzetno preciznim uvidom u regiju koja se ispituje.
Zahvaljujući svojim specifičnim osobinama ova vrsta pregleda koristi se kao metoda izbora u pregledu mozga i kičmenog stuba, zglobova i mekih tkiva. Često kada nismo u mogućnosti da drugim radiološkim metodama dodjemo do konačne dijagnoze pribegavamo pregledima na magnetnoj rezonanci.

Magnetna rezonancaMRI
Top