Čingrijina 16, Beograd, SrbijaČingrijina 16, Beograd, Srbija
063 / 351 430 063 / 351 430
eurodijagnostika@gmail.com

Rendgen

U našem centru moguće je obaviti sve vrste RTG snimanja,sa opisom nalaza.

Top