Neurološki pregled

Neurološki pregled

Šta je neurologija?

Neurologija je grana medicinske koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti i poremećaja nervnog sistema. Ovaj sistem obuhvata mozak, kičmenu moždinu, periferne živce i mišićni sistem. Neurolozi su stručnjaci koji se bave dijagnostikom i lečenjem različitih neuroloških stanja, uključujući bolesti kao što su epilepsija, multiple skleroza, moždani udar, Parkinsonova bolest, migrene, neuropatije i mnoge druge.

Neurolozi koriste različite dijagnostičke tehnike, uključujući neurološki pregled, magnetne rezonance (MRI) i kompjuterizovana tomografija (CT skener), elektroencefalografija (EEG),i druge testove kako bi postavili dijagnozu i razumeli uzrok simptoma pacijenata.

Lečenje neuroloških poremećaja može uključivati lekove, fizikalnu terapiju, hirurške postupke ili druge terapijske pristupe, zavisno o vrsti i ozbiljnosti bolesti. Neurolozi često sarađuju s drugim stručnjacima, poput neurohirurga, fizioterapeuta, logopeda i drugih, kako bi pružili sveobuhvatnu negu za pacijente s neurološkim problemima.

Neurološka istraživanja takođe igraju važnu ulogu u razumevanju funkcija nervnog sistema, razvoju novih terapija i poboljšanju tretmana za različite neurološke bolesti.

 

Kako izgleda pregled kod neurologa

Pregled kod neurologa može varirati u zavisnosti o razlozima zbog kojih pacijent dolazi, ali uključuje niz koraka kako bi lekar dobio informacije o funkcijama nervnog sistema:

 1. Anamneza: Lekar će razgovarati s pacijentom o njihovim simptomima, medicinskoj istoriji, porodičnoj istoriji bolesti i drugim relevantnim informacijama.Pitanja koja se odnose na simptome poput glavobolja, vrtoglavice, problema s ravnotežom, gubitka svesti, poremećaja vida ili sluha, problema s govorom, mišićnih slabosti i slično.
 2. Opšti pregled: Lekar će pregledati opšte zdravstveno stanje pacijenta, uključujući vitalne znakove kao što su krvni pritisak, puls, težina i visina.
 3. Pregled moždanih nerava: Lekar će testirati funkcije moždanih nerava, uključujući vid, sluh, miris, ukus i pokrete lica.
 4. Pregled koordinacije i motoričkih funkcija: Pacijentu se može zatražiti da izvodi određene pokrete kako bi se procenila koordinacija i snaga mišića.
 5. Senzorni pregled: Lekar će testirati osetljivost na dodir, bol, temperaturu i druge senzacije.
 6. Refleksni pregled: Lekar će testirati reflekse, obično s malim čekićem koji udara po određenim delovima tela kako bi procenio funkciju kičmene moždine.
 7. Procena hodanja: Pacijentu može biti zatraženo da hoda kako bi se procenila ravnoteža i koordinacija pokreta.

 

U zavisnotsti o simptomima i nalazima tokom pregleda, lekar može preporučiti dodatne dijagnostičke testove, magnetne rezonance (MRI) i kompjuterizovana tomografija (CT skener), elektroencefalografija (EEG) ili druge specifične pretrage koje bi mogle pomoći u postavljanju dijagnoze.

Važno je naglasiti da će specifičnosti pregleda zavisiti o individualnim potrebama pacijenata i simptomima koje iznosi tokom razgovora s lekarom.

 

Testovi koji se rade kako bi se ustanovio neorološki poremećaj

Ustanovljavanje neurološkog poremećaja uključuje niz kliničkih pregleda, testova i dijagnostičkih postupaka. Evo nekoliko uobičajenih testova i postupaka koje lekari mogu koristiti za dijagnozu neuroloških poremećaja:

 • Neurološki pregled:

Lekar će pažljivo ispitati pacijenta kako bi utvrdio prisutnost simptoma kao što su promene u vidu, sluhu, koordinaciji, ravnoteži, refleksima i motoričkoj funkciji.

 • Snimanje magnetnom rezonancom (MRI) i kompjutorskom tomografijom (CT):

Ovi slikovni testovi koriste se za dobijanje detaljnih slika unutar lobanje i kičmene moždine. Oni pomažu u identifikaciji strukturnih promena, tumora, krvarenja ili upalnih procesa.

 • Elektroencefalografija (EEG):

EEG snima električnu aktivnost mozga i koristi se za dijagnostikovanje poremećaja poput epilepsije ili drugih neuroloških stanja koja utiču na električnu aktivnost mozga.

 • Elektromiografija (EMG) i nervna provodljivost:

Ovi testovi mere električnu aktivnost mišića i brzinu prenosa signala kroz nerve, što može pomoći u dijagnostikovanju poremećaja nervnog sistema, kao što su neuropatija ili bolesti mišića.

 • Lumbalna punkcija (spinalna punkcija):

Ovaj postupak uključuje uzimanje uzorka cerebrospinalne tečnosti iz prostora oko kičmene moždine. Analiza ove tečnosti može pomoći u dijagnostikovanju infekcija, krvarenja ili upalnih stanja.

 • Slikovni testovi za kičmeni stub:

Slike kičmenog stuba pomoću MRI (magnetna rezonanca) ili CT skenera mogu identifikovati promene, povrede ili kompresije kičmenog kanala.

 • Genetski testovi:

Za neke nasledne neurološke poremećaje, genetski testovi mogu pomoći u identifikaciji specifičnih genetskih promena.

 • Testovi funkcionalnosti nerava i mišića:

Uz različite testove, poput testova snage mišića, refleksa i osetljivosti, lekar može proceniti oštećenje nerava i mišića.

 

Ovi testovi i postupci često se koriste zajedno kako bi se dobio sveobuhvatan pregled stanja nervnog sistema i postavila tačna dijagnoza. Važno je napomenuti da samo neurolog može interpretirati rezultate ovih testova i postaviti dijagnozu.

 

Simptomi neuroloških poremećaja

Neurološki poremećaji mogu uzrokovati različite simptome, zavisno o vrsti poremećaja i zahvaćenom delu nervnog sistema. Evo nekoliko opštih simptoma koji se mogu javiti kod neuroloških poremećaja:

 1. Glavobolja: Mnogi neurološki poremećaji mogu uzrokovati bol u glavi, poput migrene, napetosti ili klaster glavobolje.
 2. Vrtoglavica: Osećaj vrtoglavice ili gubitka ravnoteže može biti povezan s određenim neurološkim stanjima.
 3. Promene vida: Problemi s vidom, uključujući zamagljen vid, dvostruki vid ili gubitak vida, mogu biti simptomi neuroloških problema.
 4. Problemi s pamćenjem i koncentracijom: Gubitak pamćenja, smanjena koncentracija i druge kognitivne promene mogu biti povezane s određenim neurološkim poremećajima.
 5. Poremećaji spavanja: Neurološki poremećaji često mogu uticati na kvalitet sna, uzrokujući nesanicu, poremećaje spavanja ili preteranu pospanost.
 6. Problemi sa koordinacijom i pokretljivošću: Neurološki poremećaji mogu uticati na sposobnost kontrole pokreta, izazivajući tremor  ili gubitak koordinacije.
 7. Oduzetost: Poremećaji poput moždanog udara mogu dovesti do delimične ili potpune oduzetosti delova tela.
 8. Promene raspoloženja: Neurološki poremećaji često mogu uticati na mentalno zdravlje, uzrokujući promene raspoloženja, anksioznost ili depresiju.
 9. Problemi s osećajima: Gubitak osećaja, trnci, bol ili drugi poremećaji mogu biti povezani s određenim neurološkim stanjima.
 10. Epileptički napadi: Epilepsija je neurološki poremećaj koji može uzrokovati napade različitog intenziteta.

 

Ovi simptomi nisu specifični za određeni neurološki poremećaj, pa je važno konsultovati se sa lekarom ili neurologom kako bi se postavila tačna dijagnoza. Samo stručno osoblje može sprovesti odgovarajuće testove kako bi utvrdilo uzrok simptoma i razvilo odgovarajući plan lečenja.

 

Kako se leče neurološke bolesti

Lečenje neuroloških bolesti zavisi od vrste bolesti, njenog uzroka i ozbiljnosti simptoma. Neurološke bolesti obuhvataju različite poremećaje nervnog sistema, uključujući mozak, kičmenu moždinu, periferne nerve i mišiće. Evo nekoliko opštih pristupa lečenju neuroloških bolesti:

 1. Lekovi: Za mnoge neurološke bolesti, lekovi su osnovni deo terapije. Na primer, antiepileptički lekovi se koriste za kontrolu epileptičnih napada, antiparkinsonski lekovi za tretman Parkinsonove bolesti, a imunomodulatori za neke autoimune neurološke poremećaje.
 2. Fizikalna terapija: Fizioterapeuti mogu pomoći pacijentima da poboljšaju motoričke funkcije, održe ravnotežu i smanje bol. Ovo je posebno važno kod neuroloških bolesti koje utiču na pokretljivost.
 3. Hirurški zahvati: U nekim slučajevima, hirurški zahvati mogu biti neophodni, na primer, kod tumora na mozgu, hidrocefalusa ili drugih stanja koja zahtevaju hiruršku intervenciju.
 4. Psihoterapija i savetovanje: Neurološke bolesti često imaju i emocionalne i mentalne komponente. Psihoterapija i savetovanje mogu pomoći pacijentima da se nose sa stresom, anksioznošću i depresijom.
 5. Rehabilitacija: Programi rehabilitacije mogu pomoći pacijentima da povrate funkcionalnost i poboljšaju kvalitet života. To može uključivati fizikalnu terapiju, radnu terapiju, logopedsku terapiju i druge oblike rehabilitacije.
 6. Alternativne terapije: U nekim slučajevima, pacijenti se okreću alternativnim metodama kao što su akupunktura, masaža ili fitoterapija. Važno je napomenuti da treba razgovarati sa stručnjakom pre nego što se odlučite za ovakve tretmane.
 7. Kontrola simptoma: U mnogim slučajevima, lečenje neuroloških bolesti fokusira se na kontrolu simptoma i održavanje optimalnog nivoa funkcionalnosti.

 

Svaki pacijent je jedinstven, pa je pristup lečenju individualan i zavisi od specifičnih potreba svake osobe. Neurolozi, zajedno sa drugim zdravstvenim profesionalcima, rade zajedno kako bi pružili najefikasniju terapiju pacijentima sa neurološkim bolestima.

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Neurološki pregled neurologija neurologija beograd neurologija u beogradu neurologija eurodijagnostika
Top