Fizijatrija

Fizijatrija

Fizijatar je lekar koji je prošao specijalizovanu obuku iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Fizijatrija je grana medicine koja naglašava prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju poremećaja koji dovode do privremenog ili trajnog funkcionalnog oštećenja.

Fizijatrija je posebna među medicinskim oblastima po tome što se njena oblast stručnosti bavi funkcijom tela celog pacijenta. Pretrpljenje akutne povrede ili život sa hroničnom bolešću može uticati na način na koji se ljudi kreću i komuniciraju, percipiraju sebe i svoju ulogu u kući i na radnom mestu. Fizijatrija se odnosi na negu usmerenu na pacijenta i maksimiziranje nezavisnosti i mobilnosti sa ciljem da se pacijenti vrate njihovoj ulozi u društvu.

Preglede u našoj klinici obavlja dr Gorica Biskupić.

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Fizijatrija fizijatrija beograd fizijatrija eurodijagnostika pregled fizijatra fizijatar
Top