Lekari

Dr Stanislav Rajković

Rođen 23.03.1982. godine u Beogradu. Osnovnu školu završio u Beogradu. Srednju školu započeo u Beogradu u Trećoj gimnaziji, završio u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovne studije…

Dr Milena Radičević

Milena Radičević je doktor koji je nakon završenog Medicinskog fakulteta pronašla interesovanje, ljubav i želju za napredovanjem u sferi radiologije koju je zatim i specijalizirala. Veoma predano pomaže pacijentima…

Dr Dragana Živković

Doktor medicine Dragana Živković je specijalista iz oblasti radiologije. Veoma je predana svojim radnim zadacima i unapređivanju obrazovanja, kao i stručnom usavršavanju iz oblasti radiologije, za koju je pronašla…

Dr Dušan Šaponjski

Dr Dušan Šaponjski je izvrstan radiolog, koji se posebno bavi digestivnom i torakalnom radiologijom, sa osvrtom na onkologiju digestivne, urološke i ginekološke regije. Sa višegodišnjem iskustvom u  dijagnostici…

Dr Snežana Jovanović

Dr Snežana Jovanović je iskusan specijalista radiologije iz Beograda. Svoja znanja je sticala na Univerzitetu u Beogradu i danas se bavi dijagnostikom različitih oboljenja na multislajsnom skeneru i magnetnoj rezonanci.…

Dr Gradimir Dragutinović

Dr Gradimir Dragutinović je viši naučni saradnik, specijalista radiolog, radioterapeut i neuroradiolog iz Beograda. Svoj radni vek i radiološku praksu primenjuje još od 1977. godine od kada leči i pomaže brojnim…

Dr Vera Vasiljević Vučković

Dr Vera Vasiljević Vučković je iskusni lekar u oblasti radiologije koja posvećeno i predano pristupa svojim radnim zadacima i detaljnim pregledima pacijenata još od 1981. godine kada je započela svoju radnu karijeru.…

Dr Dinka Boronka

Dr Dinka Boronka je jedan od naših najvećih stručnjaka u oblasti radiologije koja je predana ovom poslu i pomenutoj oblasti medicine već 36 godina. Za sve to vreme je pomogla u lečenju brojnih pacijenata u Beogradu…

Top