Lekari

Dr Milena Radičević

Milena Radičević je doktor koji je nakon završenog Medicinskog fakulteta pronašla interesovanje, ljubav i želju za napredovanjem u sferi radiologije koju je zatim i specijalizirala. Veoma predano pomaže pacijentima…

Dr Dušan Šaponjski

Dr Dušan Šaponjski je izvrstan radiolog, koji se posebno bavi digestivnom i torakalnom radiologijom, sa osvrtom na onkologiju digestivne, urološke i ginekološke regije. Sa višegodišnjem iskustvom u  dijagnostici…

Dr Dragana Živković

Doktor medicine Dragana Živković je specijalizant završne godine specijalističkih studija iz oblasti radiologije. Veoma predan student koji detaljno radi na svom obrazovanju i stručnom usavršavanju iz oblasti radiologije,…

Dr Snežana Jovanović

Dr Snežana Jovanović je iskusan specijalista radiologije iz Beograda. Svoja znanja je sticala na Univerzitetu u Beogradu i danas se bavi dijagnostikom različitih oboljenja na multislajsnom skeneru i magnetnoj rezonanci.…

Dr Gradimir Dragutinović

Dr Gradimir Dragutinović je viši naučni saradnik, specijalista radiolog, radioterapeut i neuroradiolog iz Beograda. Svoj radni vek i radiološku praksu primenjuje još od 1977. godine od kada leči i pomaže brojnim…

Dr Vera Vasiljević Vučković

Dr Vera Vasiljević Vučković je iskusni lekar u oblasti radiologije koja posvećeno i predano pristupa svojim radnim zadacima i detaljnim pregledima pacijenata još od 1981. godine kada je započela svoju radnu karijeru.…

Dr Dinka Boronka

Dr Dinka Boronka je jedan od naših najvećih stručnjaka u oblasti radiologije koja je predana ovom poslu i pomenutoj oblasti medicine već 36 godina. Za sve to vreme je pomogla u lečenju brojnih pacijenata u Beogradu…

Dr Biljana Kostić

Biljana Kostić je radiolog sa dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici i praćenju akutnih i hroničnih bolesti u internističkim i svim hirurškim granama medicine i u onkološkoj patologiji. Znanje i veliko profesionalno…

Top