Multislajsni skener

Multislajsni skener

Multislajsni CT skener klinike Eurodijagnostika u Beogradu je savremeni aparat otvorenog tipa zahvaljujući kome pacijenti dobijaju detaljne povratne informacije o stanju svakog snimljenog organa i zahvaljujući kome stručni tim lekara mnogo lakše i brže postavlja adekvatnu dijagnostiku i samim tim utvrđuje dalje lečenje. Bitnu ulogu u jasnoći snimka čini presek bez razmaka i debljina istog od samo 0,5mm. Multislajsni CT skener MSCT je pogodan za prikaz pluća, stanja koštanih struktura, pankreasa... Multislajsni CT skener je naročito pogodan za pomenuto snimanje pluća, dijagnostikovanje upale pluća izazvane aktuelnim virusom, kao i za veoma važan kontrolni pregled CT pluća nakon preležane bolesti.

Prednosti dijagnostike multislajsnim CT skenerom se prevashodno ogledaju u:

Brzom, jednostavnom i bezbolnom pregledu

Primeni veoma male doze zračenja

Mogućnosti snimanja i pacijenata sa ugrađenim pejsmejkerom, metalnim protezama, insulinskim pumpama

Zbog pomenutog oblika otvorenog tipa MSCT skener je adekvatan i za osobe sa problemom klaustrofobije

Kako bi pregled multislajsnim CT skenerom protekao u potpunosti uspešno potrebno je da pacijenti, prilikom zakazivanja, obaveste medicinsko osoblje klinike Eurodijagnostika u Beogradu o alergijama, prisustvu dijabetesa, prekomernoj kilaži obzirom da za osobe sa 130kg ili više MSCT nije adekvatan pregled na našim aparatima. Isto tako, potrebno je sa sobom poneti kompletnu dokumentaciju koja govori o istoriji bolesti kako bi lekarsko osoblje steklo pravu i jasnu sliku o stanju pacijenta.

Klinika Eurodijagnostika u Beogradu nudi mogućnost MSCT pregleda bez kontrasta ili sa kontrastom, a naši lekari prilikom pregleda i na osnovu laboratorijskih nalaza i patologije odlučuju o potrebi primanja kontrasta u toku pregleda.

Zbog pogoršane situacije u našoj zemlji izazvane virusom Kovid-19 molimo sve pacijente da u Eurodijagnostika kliniku u Beogradu dolaze sa zaštitnom maskom, bez pratnje ukoliko ista nije neophodna i održavaju preporučenu distancu od 2 metra.

Kompletan cenovnik pogledajte ovde

multislajsni skener msct pregled upala pluca korona ct pluca ct pluca beograd ct pluca cena skener pluca skener pluca beograd skener pluca cena ct skener ct skener cena ct skener beograd snimanje pluca snimanje pluca cena snimanje pluca beograd
Top