Čingrijina 16, Beograd, SrbijaČingrijina 16, Beograd, Srbija
063 / 351 430 063 / 351 430
eurodijagnostika@gmail.com

Cenovnik

Otkrijte na vreme i sprečite bolest. „EURODIJAGNOSTIKA“ je već nekoliko godina u službi vašeg zdravlja. Možemo ponuditi posebne cene za sledeće preglede uz mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

CENOVNIK Beograd, decembar /2018.

Red.broj

OPIS DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE

Cena u dinarima

1

Magnetna rezonanca /MR/ glave; angio glave; angio vrata

10950

2

Magnetna rezonanca /MR/ glave sa kontrastom

14950

3

MR standard ostalih delova tela

10950

4

MR standard sa kontrastom (Magnevist)

14950

5 Multisljsni skener (MSCT) glave standard

6950

6 Multisljsni skener (MSCT) glave sa kontrastom

7450

7 Multisljsni skener (MSCT) standard: abdomena, male karlice, toraxa

7450

8 Multisljsni skener (MSCT) standard: abdomena, male karlice, toraxa sa kontrastom

8450

9 Multisljsni skener (MSCT) standard: ostalih delova tela

7450

10 Multisljsni skener (MSCT) standard: ostalih delova tela sa kontrastom

8450

11 Multisljsni skener (MSCT) urografija

17900

12 EHO abdomena; male karlice; vrata; štitne žlezde; mekih tkiva

3450

13 EHO abdomena i male karlice

3950

14 EHO obe dojke

3950

15 EHO srca

4950

16 PP EHO srca sa pregledom kardio-radiologa

5950

17 Kolor dopler krvnih sudova vrata; vena nogu; arterija nogu

4950

18 RTG glave(1p), butna kost, koleno, pluća i srce AP+LL

2850

19 RTG abdomena,mastoida, piramide, nosne kosti, sinusa, sakroilijakuma

2850

20 RTG C,Th,L kičme(1p), rame, ključnjača,s.turcika,pluća-srce AP,kuk(1p)

2850

21 RTG kuka (2p)

2850

22

RTG C, Th, L kičme(2p), temporomandibularn zglob 2850

23

RTG C kičme sa funkcionalnim snimcima, grudna kost 2850

24

RTG nadlaktice, podlaktice 2850
25 RTG šake; potkolenice; skočnog zgloba i stopala

2850

26

RTG HSG

25000
27

I.V. Urografija

6450
28 Anestezija ( analogo-sedacija za pregled dece i nekooperativnih pacijenata )

10450

29

Anestezija II

13400
30

Konsultacije Prof.različitih specijalnosti

8400

31

Konsultacije Prof.dr spec. ortopedske hirurgije 6900

32

Konsultativni prvi pregled doktora 4950
33

Kontrolni pregledi doktora

3950
34

FILM

560
cenovnik eurodijagnostikacene eurodijagnostika
Top