Psihijatar

Psihijatar

Psihijatrija je grana medicine usmerena na dijagnostiku, lečenje i prevenciju mentalnih, emocionalnih i poremećaja ponašanja.

Psihijatar je doktor medicine koji je specijalizovan za mentalno zdravlje, uključujući poremećaje upotrebe supstanci. Psihijatri su kvalifikovani da procene i mentalne i fizičke aspekte psiholoških problema.

Pacijenti mogu tražiti psihijatrijsku pomoć iz više razloga. Problemi mogu biti iznenadni, kao što su napad panike, zastrašujuće halucinacije...ili mogu biti dugoročniji, kao što su osećanja tuge, beznađa ili anksioznosti koji se nikada ne povlače.

Bolesti i poremećaje u našoj klinici leči dr Svetlana Momirović i to:
•    anksiozni poremećaji
•    panični poremećaj
•    agorafobija
•    socijalna fobija
•    jednostavna fobija
•    generalizovani anksiozni poremećaj
•    opsesivno - kompulzivni poremećaj
•    anksiozno - depresivni poremećaj
•    afektivni poremećaji
•    depresija
•    distimija
•    bipolarni poremećaj (manično - depresivni poremećaj)
•    reaktivna stanja i stanja povezana sa stresom
•    organski i simptomatski mentalni poremećaji
•    akutni psihotični poremećaji
•    psihotični poremećaj
 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Psihijatar
Top