Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je grana medicine za dijagnostikovanje, procenjivanje i lečenje pacijenata sa defektima i oboljenjima srca i krvnih sudova, koji su poznati kao kardiovaskularni sistem.

Bolesti koje najčešće mogu biti dijagnostikovane kardiološkim pregledom su problemi sa srčanim ritmom, koronarne arterijske bolesti, srčana insuficijencija.

Kardiologija je jedinstvena po tome što je proceduralnija od prosečne medicinske specijalnosti. Kardiolozi vrše preglede uz pomoć nekoliko potpuno neinvazivnih testova kao što su elektrokardiogrami (EKG), ehokardiogrami ili srčani CT i MR.

Holter monitor je jedan od testova koji se često primenjuje u kardiologiji. To je mali, nosivi uređaj koji beleži srčani ritam. Koristi se za otkrivanje ili određivanje rizika od nepravilnih otkucaja srca (aritmija). Holter monitor je od velikog značaja kao dopunski test ukoliko tradicionalni elektrokardiogram (EKG) ne pruži lekaru dovoljno detalja i informacija o stanju srca.

 

Cenovnik naših pregleda i čitanje hoter testa kod dr Nataše Janković pogledajte ovde.

kardiologija
Top