Dr Biljana Kostić

Dr Biljana Kostić

Biljana Kostić je radiolog sa dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici i praćenju akutnih i hroničnih bolesti u internističkim i svim hirurškim granama medicine i u onkološkoj patologiji. Znanje i veliko profesionalno iskustvo kliničkog radiologa dr Kostić je sticala baveći se dijagnostikom urgentnih stanja u medicini. Dugo je angažovana u privatnoj lekarskoj praksi te je upoznata sa svim specifičnostima rada u ovom segmentu zdravstvenog sistema. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova i kongresa.
Obrazovanje Medinciski fakultet Univerziteta u Beogradu, završen 1983. godine.
Specijalistički ispit položen u Kliničkom centru Srbije (položen sa odličnom ocenom)
Specijalizacija Specijalista u oblasti radiologija (patologija digestivnog trakta, toraksa, abdomena karlice, osteo-muskulatornog sistema na CT, UZ i MR)
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Medicinski centar Smederevo
Kliničko-bolnički centar Zemun
Institut za onkologiju i radiologiju
Klinički centar Srbije
Dijagnostički centar Hram
Reference Srpsko lekarsko društvo
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Hram
Grad Beograd
Jezici engleski
Dr Biljana Kostić
Top