Dr Dinka Boronka

Dr Dinka Boronka

Dr Dinka Boronka je jedan od naših najvećih stručnjaka u oblasti radiologije koja je predana ovom poslu i pomenutoj oblasti medicine već 36 godina. Za sve to vreme je pomogla u lečenju brojnih pacijenata u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Pored velikog broja pregleda kojima je dnevno posvećena dr Boronka i danas pronalazi vreme da bude deo domaćih i inostranih konferencija i kongresa kako bi usavršila svoje znanje i pratila današnje tokove.
Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, završen 24.12.1980. godine.
Specijalistički ispit položen 23.01.1987. godine na Vojnomedicinskoj akademiji.
Specijalizacija Specijalista u oblasti radiologija (patologija digestivnog trakta, toraksa, abdomena karlice, osteo-muskulatornog sistema na CT, UZ i MR)
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Opšta bolnica Vršac
Urgentni centar u Beogradu
Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa
Dijagnostički centar Hram
Reference Srpsko lekarsko društvo
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Hram
Grad Beograd
Jezici engleski
Dr Dinka Boronka
Top