Dr Dušan Šaponjski

Dr Dušan Šaponjski

Dr Dušan Šaponjski je izvrstan radiolog, koji se posebno bavi digestivnom i torakalnom radiologijom, sa osvrtom na onkologiju digestivne, urološke i ginekološke regije. Sa višegodišnjem iskustvom u  dijagnostici i praćenju  akutnih i  hroničnih bolesti  u internističkim i svim hirurškim  granama medicine i u onkološkoj patologiji.
Znanje i  veliko profesionalno iskustvo kliničkog radiologa dr Šaponjski i dalje stiče radom u Univerzitetskom kliničkom centrom Srbije i Urgentnom centru. Visoko je specijalizovan za preglede tankog creva (MR enterografija) i u više navrata je imao stipendije Evropskog udruženja radiologa i mesece usavršavanja u Beču, Austrija i Hamburg, Nemačka. 
Svojim angažovanjem u privatnoj lekarskoj praksi  je upoznat  sa svim specifičnostima  rada u ovom  segmentu  zdravstvenog sistema.
Učesnik  je brojnih domaćih i međunarodnih  stručnih  skupova i  kongresa. Trenutno je na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gde bi uskoro trebalo da doktorira na temu patologije karcinoma pankreasa.
Obrazovanje Medinciski fakultet Univerziteta u Beogradu, završen 2014. godine.
Specijalistički ispit položen u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (položen sa odličnom ocenom)
Specijalizacija Specijalista u oblasti radiologija
patologija digestivnog trakta, toraksa, abdomena, karlice na CT, UZ i MR; UZ dojke, vrata i krvnih sudova vrata
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Prva hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije
Urgentni centar
Dijagnostički centar Eurodijagnostika
Reference Srpsko lekarsko društvo
Evropsko udruženje radiologa
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Eurodijagnostika
Grad Beograd
Jezici engleski
nemački
Dr Dušan Šaponjski
Top