Dr Stanislav Rajković

Dr Stanislav Rajković

Rođen 23.03.1982. godine u Beogradu. Osnovnu školu završio 1997. godine u Beogradu. Srednju školu započeo u Beogradu u Trećoj gimnaziji, završio 2001. godine u Feniksu u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovne studije i specijalizaciju završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 

Dodatnom usavršavanju je pristupio na AO kursu iz traumatologije (2010), Weill Cornel Medical School Nju Jork, SAD-Univerzitet Salcburg, Austrija (2012), u Kliničkom centru u Beču (2015), opštoj bolnici u Insbruku (2018), Univerzitetu u Padovi (2018) i Medicinskom centru Lajden u Holandiji (2022).

 

Radi u Institutu za ortopediju "Banjica" u Beogradu gde se bavi lečenjem malignih i benignih tumora, kao i tumorima sličnih promena kostiju, zglobova i mekih tkiva, traumatologijom i hirurgijom veštačkih zglobova kuka i kolena. Autor je više stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i prikazanih na brojnim kongresima i stručnim sastancima.

Obrazovanje Osnovne studije - Medicinski fakultet u Beogradu 2001-2007, diplomirao u oktobru 2007. sa prosečnom ocenom 9,57
Akademske specijalističke studije - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2010-2012, rad pod naslovom "Dijagnostički algoritam i diferencijalna dijagnoza najčešćih koštanih tumora"
Specijalizacija iz ortopedske hirurgije i traumatologije - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2012-2017, odlična ocena.
Doktorske studije - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2018-2023, doktorska teza pod naslovom "Određivanje značaja hormonskog HER2 statusa i proliferatibnog indeksa Ki67 u nastanku patoloških fraktura kod pacijentkinja sa metastatskim karcinomom dojke".
Specijalizacija Ortopedska hirurgija sa traumatologijom
Oblasti medicine Ortopedija i traumatologija - tumori lokomotornog sistema, degenerativne i zapaljenske bolesti zglobova, povrede kostiju i mekih tkiva
Radno iskustvo Stručni saradnik u kompaniji "Roche" u oblasti onkologije 2007-2008.
Služio redovni vojni rok - završio Školu rezervnih oficira i radio kao vojni lekar 2008-2009.
Lekar u Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica" od marta 2009. (najpre kao volonter, zatim kao klinički lekar i lekar na specijalizaciji, a od 2017. kao lekar specijalista u Službi za tumore i slične bolesti).
Klinički asistent na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na katedri Hirurgija sa anesteziologijom - ortopedska hirurgija sa traumatologijom, od 2021.
Ustanove u kojima radi Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica", Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Grad Beograd
Jezici engleski (sertifikat naprednog engleskog jezika, Kembridž Univerzitet)
francuski
Ostalo Igrao za nacionalnu reprezentaciju u hokeju na ledu
Naučni rad Kao autor ili koautor učestvovao u pisanju više naučnih radova objavljenih u celini u časopisima sa recenzijom. Učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima, kursevima i kongresima. 
Linkovi ka radovima

Directionally Sensitive Fractal Radiomics Compatible With Irregularly Shaped Magnetic Resonance Tumor Regions of Interest: Association With Osteosarcoma Chemoresistance

The results of surgical treatment for pronation deformities of the forearm in cerebral palsy after a mean follow-up of 17.5 years

Segmental tibial fractures treated with Ilizarov circular fixator

Osteoartritis, osteoartroza i osteoartropatija - koja je razlika?

Komplikacije nakon dezartikulacije kuka i hemipelvektomije

Nesvakidašnja operacia tumora

Video: Prvi put u Srbiji urađena operacija malignog tumora kostiju

 

Dr Stanislav Rajković stanislav rajkovic doktor stanislav rajkovic ortoped stanislav rajkovic stanislav rajkovic ortopedija ortoped beograd ortopedija beograd ortopedija banjica institut banjica ortopedski institut banjica ortopedski pregled ortoped cena
Top