Magnetna rezonanca dojke

Magnetna rezonanca dojke

Magnetna rezonanca dojke je jedan od ključnih pregleda u radiološkoj dijagnostici, izrazito koristan kao dopunska dijagostika za detaljnije ispitivanje već primećene promene na dojci. Pregled se obavlja uz pomoć jakog magnetnog polja i niskoenergetskih elektromagnetnih talasa i magneta pozicioniranih blizu dela tela koji se snima, što praktično znači da pacijentkinja nije izložena x- zračenju kao kod mamografije. Ova dijagnostička metoda je od velikog značaja i u planiranju hirurške intervencije, jer MR dojke pruža informaciju da li postoji više tumorskih promena na različitim delovima dojke.

 

Koliko traje magnetna rezonanca dojke?

Pregled magnetnom rezonancom traje od 15 do 30 minuta. Za to vreme pacijentkinja mirno leži u relativno uskoj cevi MR aparata i zato je važno skrenuti pažnju medicinskom osoblju ukoliko žena kojoj se obavlja pregled pati od klaustrofobije i susreće se sa problemom zatvorenog prostora. U prostoriji pregleda pacijentkinja je sama, a može komunicirati sa osobljem, koje se nalazi odmah u prostoriji pored, putem interfona. Pregled funkcioniše tako što se cev na kojoj leži pacijent uvlači u magnet tako da dojke budu pozicionirane na sredinu magneta gde je polje najhomogenije i omogućava dobijanje optimalnog kvaliteta snimka. Jedina neprijatnost je što je sama procedura prilično glasna zbog buke koju proizvodi sam aparat, te se iz tog razloga ženi na pregledu daju čepići za uši ili slušalice.

 

Šta otkriva Magnetna rezonanca dojke?

MR dojke je dopunski pregled nakon obavljene mamografije ili ultrazvuka gde je već primećena izvesna promena. Daljim MR ispitivanjima otkriva se koja je struktura promene, koliku površinu tkiva je obuhvatila, da li se promena nalazi na jednoj ili obe dojke, da li se promena razvila i izvan predela dojke (kao što je pazušni deo).
Indikacije za MR dojke su:
 • Skrining žena sa povećanim rizikom od raka dojke
 • Preoperativni stejdžing novootkrivenih karcinoma dojke (ipsilateralno i kontralateralno)
 • Evaluacija efekata hemoterapije žena sa implantatima u dojkama
 • Okultni primarni karcinom dojke (potraga za karcinomom dojke kod pacijentkinja sa metastazama i negativnim mamografskim i ultrazvučnim nalazima)
 • Suspektni lokalni recidiv (kada se sumnja da se karcinom vratio)
 • Rešavanje nedoumica (ekvivokalni nalaz na mamografiji/ultrazvuku)

 

Da li je potrebna posebna priprema za MR dojke?

Posebna priprema pacijentkinje za MR pregled nije potrebna. Žena kojoj se obavlja pregled dojke može neometano da jede i pije pre i nakon pregleda. Od pacijentkinje se očekuje da prikupi što više informacija o samom pregledu, razgovara sa svojim lekarom kako bi se otklonile sve nedoumice, i upoznala se o svim aspektima pregleda i uloge MR dojke u dijagnostčkom postupku, a sve sa ciljem da se između pacijenta i lekara razvije što bolja komunikacija i saradnja. Rezultat takve temeljne pripreme je da je tehnički kvalitet pregleda bio što uspešniji, a pacijentkimja u potpunosti upoznata sa pregledom i koji su adekvatni koraci nakon pregleda. Pregled se obavlja bez garderobe i bilo kakvog nakita na gornjem delu tela, te će vas tehničar zamoliti da iste otklonite pre aktiviranja aparata.

 

Magnetna rezonanca dojke sa kontrastom ili bez kontrasta - šta to znači?

Pregled magnetnom rezonancom može da se izvrši sa ili bez primene kontrasta. MR aparat može u većini slučajeva dobro i jasno da izdiferencira lezije i abnormalnosti u dojkama, međutim u slučaju kada je potrebno dijagnostikovati ili otkloniti sumnju na tumor dojke neophodna je intravenska aplikacija kontrastnog sredstva. Važno je da razumete da kada lekar u toku pregleda proceni da je za pregled potrebno ubrizgati kontrast, to nije znak za paniku. Razne promene na dojci mogu biti različito pozicionirane i kontrast jednostavno omogućava bolju sliku.
Ova vrsta pregleda, kao i upotreba gadolinijumskog kontrasta su potpuno bezbolni po pacijentkinju i ne ostavljaju trajne posledice po organizam.  Zbog kontrasta, može se jedino pojaviti kratkotrajan metalni ukus u ustima, kao i osećaj mravljinjanja kroz celo telo, dok su prolazna glavobolja ili mučnina veoma retki, ali dešavaju se. Pre upotrebe kontrasta je potrebno da žene, koje imaju predispozicije za razvijanje alergijskih reakcija ili su se do sada susretale sa nekim oblicima alergija na pojedine lekove, iste prijave lekaru i tehničarima koji učestvuju u obavljanju pregleda.

 

Da li postoje kontraindikacije za MR pregled dojke

Da. U nekim slučajevima nije preporučljivo da se pacijentkinja podvrgne magnetnoj rezonanci dojke, ali to ne znači da ga je nemoguće izvesti. Ključni postupak je da se pacijentkinja koja ima neku od dole navedenih kontraindikacija temeljno posavetuje sa svojim lekarom, koji će odvagati sve rizike i prednosti i pacijentkinji dati savet kako dalje da postupi.
Kostraidikacije su sledeće:
 • Prisustvo tetovaža ili trajne sminke da koži pacijenta
 • Ekspanderi za tkiva (kao npr. za rekonstrukciju dojke)
 • Intravaskularni stentovi, metalni šrafovi i pločice za osteosintezu (MR snimanje je moguće 6 nedelja nakon njihove ugradnje)
 • Loša bubrežna funkcija (u tom slučaju potrebno je konsultovati lekara da li je, prema individualnom stanju pacijenta, primena kontrasta adekvatna)
 • Trudnice (konsultovati lekara kako bi se razmotrilo individualno stanje pacijenta)
 • Implantirani elektronski uređaji kao što su pejsmejkeri, kardiodefibrilatori i neurostimulatori
 
Evropski kodeks protiv raka dojke ženama redovno savetuje sledeće:
 • Ukoliko ste pušač nemojte pušiti u prisustvu drugih i prestanite sa konzumiranjem cigareta i duvanskog dima što pre je moguće.
 • Alkohol konzumirajte u malim količinama i vrlo umereno.
 • Izbegavajte preteranu izloženost suncu. Kožu celog tela zaštitite nanošenjem krema sa zaštitnim faktorom, naročito u predelu dojki i bradavica.
 • Ukoliko na radnom mestu rukujete sa bilo kakvim supstancama koje mogu uzrokovati rak, pogledajte zdravstvene i sigurnosne instrukcije.
 • Vodite računa o unosu namirnica i zdravoj ishrani.
 • Ograničite unos masne hrane kako biste smanjili mogućnost pojave gojaznosti.
 • Odmah zatražite pomoć lekara ukoliko uočite kvržicu, promene na nekom mladežu ili se pojavi neuobičajeno krvarenje. Signali na rak dojke isto tako mogu biti i učestali kašalj, promuklost, promene u probavi ili iznenadno neobjašnjivo smanjenje težine.
 • Redovno kontrolišite bris grlića maternice.
 • I još jednom je važno istaći - upoznajte svoje dojke: svaki mesec obavljajte samopregled, jednom godišnje izvršite ultrazvučni pregled, kao i mamografski pregled u redovnim vremenskim razmacima ukoliko imate više od 50 godina.
 
Vaša Eurodijagnostika
magnetna rezonanca dojke mri dojke mr dojke rak dojke magnetna rezonanca dojke sta otkriva magnetna rezonanca dojke cena magnetna rezonanca dojke sa kontrastom magnetna rezonanca dojke priprema magnetna rezonanca dojke trajanje mr dojke eurodijagnostika
Top