Magnetna rezonanca kolena

Magnetna rezonanca kolena

Šta je magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda koja ne ostavlja nikakve posledice po ljudski organizam, a kojom se stiče detaljna slika o stanju u unutrašnjosti snimanog dela tela.

Magnetna rezonanca funkcioniše po principu snažnog magnetnog polja, radio talasa i uz pomoć računara, te se na osnovu pomenutog stvara najdetaljnija slika unutarašnjosti, bez korišćenja jonizujućeg zračenja.

 

Zašto se obavlja pregled kolena magnetnom rezonancom?

MR kolena se primenjuje zbog vizualizacije kostiju, hrskavice, mišića, tetiva, meniskusa i svih ligamenata u kolenu. RTG snimanje kolena takođe ima važnu ulogu i veoma često se primenjuje, no snimanje kolena magnetnom rezonancom je ipak zasigurno najbolji izbor metode radi detaljnog prikazivanja brojnih patoloških promena koje se mogu desiti u ovom zglobu.

 

Kada je potrebno uraditi pregled kolena magnetnom rezonancom?

Vaš lekar može da naredi MR skeniranje ako posumnja na bilo kakve abnormalnosti u zglobu kolena. Test pomaže Vašem lekaru da vizualizuje anatomiju kolena kako bi utvrdio mogući uzrok vašeg bola, upale ili slabosti, bez potrebe za operacijom. Najčešće indikacije su:

 • Bol u kolenu, kao i smanjena pokretljivost zgloba i osećaj nemogućnosti oslonca na nogu 
 • Stvaranje otoka u i oko kolena
 • oštećenje hrskavica, meniskusa, ligamenata ili tetiva
 • povrede usled bavljenja sportom, a najšeća su istegnuća ili cepanje ligamenata i tetiva
 • prelomi kostiju u predelu kolena koji možda nisu uočeni po obavljenom RTG snimanju kolena, ali će zasigurno biti prikazani na magnetu.
 • Artroza (gonartroza koja je specifična za koleno)
 • infekcije
 • tumori
 • nakupljanje tečnosti u zglobu kolena
 • mrtve kosti
 • bolovi nastali po obavljenoj operaciji kolena
 • komplikacije nakon ugrađenih hirurških pomagala
 • Iščašenje čašice
 • Osteonekroza
 • Bekerova cista

 

Priprema za pregled kolena magnetnom rezonancom

 • Posebne pripreme se ne zahtevaju od pacijenta.
 • Lice kojem se obavlja pregled može neometano da konzumira hranu, piće i primenjuje prepisanu terapiju i lekove.
 • Od pacijenta se očekuje da na pregled donese svu do tada prikupljenu dokumentaciju koja govori o istoriji bolesti
 • Obavestite lekara o trudnoći, potencijalnoj trudnoći ili dojenju (MR izvedeni sa radioaktivnom kontrastnom bojom ne smatraju se sigurnim za trudnice)
 • Obavestite lekara ako patite od klaustrofobije, u tom slučaju lekar vam može prepisati sedative
 • Potrebno je ukloniti metalne predmete pre ulaska u prostoriju za snimanje (nakit, metalni novac, ukrasi za kosu, telefoni, platne kartice...).

 

Kako se izvodi MR pregled kolena?

Pacijent tokom snimanja boravi sam u prostoriji gde se nalazi i aktivira MR aparat, a radiološki tehničar kompletan postupak posmatra iz postorije pored sa kojim pacijent može sve vreme pregleda normalno da komunicira. Pacijent se smešta na pomerajući sto aparata, leži na leđima, a nogama je usmeren prema centralnom polju aparata. Oko dela tela koji se snima, odnosno oko kolena se postavlja zavojnica. Po uvlačenju stola u MR aparat glava, vrat, trup ostaju izvan aparata u toku snimanja kolena.

MR pregled kolena traje od 15 do 30 minuta i najčešće se obavlja bez primene kontrastnog sredstva. Međutim, na zahtev lekara i ukoliko isti smatra da je potrebno moguće je izvršiti pregled i uz kontrast kako bi se izdefinisala što jasnija slika i otklonila sumnja na patološke promene u kolenu. Isto tako, kako bi sam pregled protekao što prijatnije po pacijenta, dobijaju se slušalice ili čepići koji uklanjaju neprijatan zvuk i buku samog aparata koju proizvodi dok je aktiviran. Nakon obavljenog MR snimanja kolena radiolog očitava snimak, daje mišljenje i prepisuje terapiju za dalje adekvatno lečenje.

 

Rizici prilikom pregleda kolena magnetnom rezonancom

Rizici prilikom snimanja kolena magnetnom rezonancom su minimalni.

Magnetno polje nije štetno po zdravlje pacijenta, međutim može dovesti do poremećaja rada ili kvara ugrađenih uređaja, te je iz tog razloga veoma važno prijaviti lekaru da li postoje metalni implatni ili pejsmejker u telu pacijenta.

Važno je naglasiti ukoliko pacijent boluje od težih poremećaja bubrežnih funkcija, kako bi lekar iste detaljno sagledao i doneo odluku o primeni kontrastnog sredstva. Ukoliko je prisutna trudnoća ili se sumnja na istu lekar takođe pre snimanja donosi odluku o upotrebi kontrasta.

 

Prednosti snimanja kolena magnetnom rezonancom

 • Magnetna rezonanca kolena je način snimanja neškodljiv po ljudski organizam.
 • Magnetna rezonanca kolena je veoma vrednovana metoda za dijagnostikovanje širokog spektra stanja, kao što su abnormalnosti tetiva, ligamenata, mišića, hrskavice i kostiju koje su teže uočljive prilikom RTG ili CT snimanja.
 • Iz tog razloga, magnetna rezonanca kolena je od velike pomoći lekarima prilikom donošenja odluke o operaciji kolena.
 • Magnetna rezonanca kolena može da prikaže frakture kostiju, kada rendgen ili neki drugi izvšeni testovi nisu pružili relevantne informacije.
 • Magnetna rezonanca kolena može, preciznije od drugih načina ispitivanja, otkriti abnormalnosti kostiju.
 • MRI kolena je jednostavna, a preciznija alternativa RTG snimanju, angiografiji ili CT skeneru prilikom utvrđivanja problema krvnih sudova.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

magnetna rezonanca kolena mr kolena snimanje kolena pregled kolena magnetom mri kolena koleno radiologija dijagnosticka metoda magnetna rezonanca magnetna rezonanca akcija magnetna rezonanca kolena akcija magnetna rezonanca kolena cene magnetna rezonanca
Top