Magnetna rezonanca vrata

Magnetna rezonanca vrata

Šta je MR vrata?

MR (magnetna rezonanca) je test koji koristi magnetno polje i impulse energije radio talasa da bi formirao slike organa i struktura unutar tela. MR može lekaru dati veoma korisne informacije o vašem vratu, grlu, jeziku, govornoj kutiji (larinksu), krajnicima i drugim strukturama u predelu vrata.

 

Zašto se obavlja MR pregled vrata?

Na MR pregled vrata se pacijenti upućuju iz brojnih razloga, jer je adekvatan za otkrivanje velikog spektra stanja, a najčešće u praksi može pomoći u otkrivanju infekcija, začepljenja ili tumora.

 

Kada se obavlja MR pregled vrata?

MR vrata je potrebno obaviti koliko je prisutan:

 • Hronični bol u vratu koji ne prestaje
 • Prisustvo stalnog bola koji pogađa ramena, ruke i noge
 • Pojava bola nakon izvođenja vežbe ili drugih napornih aktivnosti
 • Prethodna pozitivna dijagnoza za određene bolesti, uključujući multiplu sklerozu
 • Učešće pacijenta u nesreći koja je dovela do povreda i traume
 • Bol u vratu koji je praćen slabošću na jednoj strani tela
 • Slučajni ili kontinuirani jaki i hronični bol u mišićima

 

Priprema za pregled

Generalno, od pacijenta se ne očekuje posebna priprema, osim ako vam vaš lekar ne naznači izvesne redukcije u ponašanju prema vašem individualnom zdravstvenom stanju.

Ono što je neophodno je da uputite vašeg lekara ukoliko bolujete od klaustrofobije, kako bi vam eventualno prepisao sedative za opuštanje i smirenje pre pristupanja pregledu i ovom aparatu čiji je centralni deo relativno skučen i zatvoren.

Takođe je preporuka otići na pregled u komfornoj i udobnoj odeći koju je lako otkloniti sa dela tela koji se snima. Često se praktikuje da se pacijentu dodeli umesto garderobe i bolnička haljina u kojoj se pacijenti osećaju najprijatnije.

Pre ulaska u prostoriju gde se aktivira aparat potrebno je otkloniti sav nakit i bilo kakve metale sa tela i garderobe koji mogu uticati na kvalitet i oštrinu slike.

Takođe, poželjno je na pregled doći sa svom prethodno prikupljenom dodkumentacijom koja govori o istoriji bolesti, probema, obavljenim pregledima.

 

Kako se obavlja pregled vrata magnetnom rezonancom?

Po pristupanju aparatu pacijent je potrebno da legne na pokretni sto koji se po aktiviranju mašine uvlači u središnji deo istog gde se zapravo nalazi magnetno polje.

Unutar skenera ćete čuti ventilator i osetiti kretanje vazduha. Možda ćete čuti kucanje, lupanje ili škljocanje koji su normalni zvukovi koje proizvodi mašina tokom svog rada. Iz tog razloga, da bi procedura protekla što prijatnije po pacijenta dodeljuju mu se čepovi za uši ili slušalice koje smanjuju buku.

Od pacijenta će biti zatraženo da bude miran tokom skeniranja kako bi se dobili što precizniji rezultati.

Tokom proedure radiolog kompletan tok snimanja prati iz susedne prostorije koja je sa magnetom povezana putem interfona, te pacijent sve vreme pregleda može komunicirati sa lekarom.

Testiranje najčešće traje od 30 do 60 minuta.

 

Rizici pregleda vrata magnetnom rezonancom

U dosadašnjoj praksi nisu prijavljeni štetni efekati od jakog magnetnog polja koji se koristi za MR pregled vrata. Ipak, obzirom da je ovaj magnet veoma moćan, može doći do poremećaja rada imaplantiranih uređaja u telu pacijenta, te je iz tog razloga iste potrebno prijaviti vašem lekaru.

Rizici od kontrastnog materijala

Tokom pregleda vrata MR-om može se koristiti kontrastni materijal koji sadrži gadolinijum, ali za većinu ljudi, korist od njegove upotrebe u ovom testu nadmašuje eventualni rizik. Rizik zbog primene kontrastne boje može postojati samo kod pacijenata koji imaju problema sa bubrezima ili je prisutna trudnoća, te je najbolje ovakva stanja i hronične bolesti prijaviti lekaru koji će dalje doneti adekvatnu odluku.

Prednosti pregleda vrata magnetnom rezonancom

 • Potpuno neinvazivna i bezbolna procedura koja ne ostavlja nikakve posledice po ljudsko telo
 • Zahvaljujući MR pregledu vrata lekar može sagledati šta se dešava unutar tela pacijenta bez potrebe za hirurškim zahvatima.
 • Po obavljenom snimanju vrata magnetnom rezonancom lekar može dalje odrediti adekvatne korake i pravilnu terapiju za lečenje nekog izvesnog stanja otkrivenog MR pregledom.
 • MR vrata je vrsta pregleda koja ne koristi i ne aktivira x zrake zarad formiranja slike, te nikakva doza zračenja nije prisutna.

 

Cenovnik pogledajte ovde.

Magnetna rezonanca vrata mr vrata mr pregled vrata snimanje vrata mr mr snimanje vrata pregled vrata magnetnom rezonancom mr vrata beograd mr vrata cene
Top