Ortopedski pregled ramena

Ortopedski pregled ramena

Šta je ortopedski pregled ramena?

Ortopedski pregled ramena olakšava proces dijagnostikovanja povreda i oboljenja, naglašavajući nefunkcionalne ili patološke strukture tkiva. Potpuni ortopedski pregled ramena uključuje, medicnisku istoriju pacijenta (ukoliko postoji), utvrđivanje mehanizma povrede, palpaciju koštanog i mekog tkiva, kao i fizički pregled u vidu procene fizioloških pokreta i testiranja mišića.

Rame čine tri kosti: nadlaktica (humerus), lopatica (scapula) i ključna kost (clavicula).

Zašto se obavlja ortopedski pregled ramena?

Bolovi u ramenu se kod pacijenata javljaju kada se tetive rotatorne manžetne zarobe ispod koštanog područja u ramenu, čime postaju upaljene ili oštećene. 

Važno je da se na vreme javite lekaru ukoliko se javi bol u ramenu koji može nastati usled:

 • Nastanka artroze u zglobu ramena,
 • Pojave koštanih izraslina u predelu ramena (osifikatima), 
 • Zapaljenja kesice ispunjene tečnošću (ramena bursa), koja štiti zglob od oštećenja i pomaže mu da se neometano kreće,
 • Slamanja ramene kosti,
 • Iščašenja ramena,
 • Pojavljivanja spazma mišića, tetiva i ligamenata unutar ramena 
 • Povrede obližnjih tetiva (npr. biceps ili deltoideus)
 • Povrede nerava, koja dovodi do abnormalnog pokreta ramena

Kada se obavlja ortopedski pregled ramena?

Ukoliko je pacijent ozbiljnije povredio rame, primetio pojavu otoka, modrica ili krvarenja, ili je pak, rame izuzetno bolno, važno je da zatraži pomoć ortopeda. 

Na vreme obavite ortopedski pregled ramena ukoliko postoji:

 • Bol u ramenu, koji prati povišena temperatura, otok ili crvenilo
 • Ograničenje pokretljivost,
 • Bol koji traje duže od 4 nedelje,
 • Otok u predelu ramena
 • Loklano crvenilo 
 • Značajna trauma ili deformitet ovog zgloba

Priprema za ortopedski pregled ramena

Ortopedski pregled ramena ne zahteva nikakve posebne pripreme pacijenta, takođe promena ishrane ili redovne terapije nije potrebna. 

Ukoliko lekar zaključi da je pacijentu ipak potrebna neka vrsta pripreme, na vreme će ga obavestit o načinu pripreme. 

Kako izgleda ortopedski pregled ramena?

Na samom početku pregleda, lekar će vas zamoliti da uklonite odeću iznad struka, kako bi mogao da uoči bilo kakva funkcionalna oštećenja ramenog zgloba i deformitete.

Nakon toga, lekar fizičkim putem vrši pregled prednjeg, bočnog i zadnjeg dela ramena, što mu omogućava da na adekvatan način uoči abnormalnosti mišićne mase ili potencijalne asimetrične koštane defekte. 

Za uspešan ortopedski pregled kičme neophodno je da ortoped detaljno proveri vratnu kičmu i na taj način potvrdi da povreda tog dela tela ne doprinosi oboljenju ramena. 

Kako bi ortoped postavio adekvatnu dijagnozu, potrebno je da testira mogućnost pokretanja ramena u različitim pravcima. Otežano ili bolno kretanje ramena može pokazati da postoji patologija u određenoj strukturi ovog značajnog zgloba. 

Rizici ortopedskog pregleda ramena

Ne postoje utvrđeni rizici od ortopedskog pregleda ramena.

Prednosti ortopedskog pregleda ramena

 • Uz pomoć savremenih metoda dijagnostikovanja, ortopedi leče povrede i oboljenja na efikasan i što je više moguće bezbolan način,
 • Ortopedi kombinuju ortopedsku hirurgiju, rehabilitativnu sportsku medicinu i fizikalnu i radnu terapiju za dijagnostikovanje oboljena i povreda, kao i njihovo lečenje,
 • Fizički i klinički ortopedski pregled ramena pruža brzo postavljanje dijagnoze i adekvatne terapije za lečenje određenog zdravstvenog stanja. 
   

Cenovnik pogledajte ovde.

ortopedski pregled ortopedija beograd ortopedski pregled ramena ortopedija bol u ramenu bolovi u ramenu bolno kretanje ramena rame
Top