CT skener karlice

CT skener karlice

Šta je CT skeniranje?

CT (kompjuterska tomografija) skeniranje je procedura koja koristi rendgenske zrake da napravi detaljne slike vašeg tela i struktura unutar vašeg tela. Konkretno CT skeniranje karlice može lekaru dati informacije o kostima ovog dela tela kao i organima unutar same karlice.

 

Zašto se izvodi CT skeniranje karlice?

Brojni su razlozi zbog koji vaš lekar može naručiti ovu vrstu testa kako bi sa sigurnošću utvrdio šta se zapravo dešava u telu pacijenta, a sve bez potrebe za operacijama i intervencijama. Najčešće CT skeniranje karlice može pomoći u instant pronalaženju problema kao što su prelomi i naprsnuća, tumori, upala slepog creva. Takođe može pomoći u pronalaženju uzroka bolova u karlici sa kojima se pacijent prijavio prilikom dolaska kod lekara.

 

Kada se obavlja CT skeniranje karlice?

CT je odlična tehnologija, gotovo revolucija u sferi medicine, jer veoma brzo i u realnom vremenu stvara detaljne slike tela, uključujući karlicu i područje u blizini karlice. Test se najčešće primenjuje za dijagnozu ili otkrivanje:

 • Mase ili tumora
 • Uzroka bola u karlici
 • Povreda karlice

Ovaj test takođe može pomoći prilikom:

 • Pristupanja biopsiji ili drugim sličnim procedurama
 • Planiranja toka operacije
 • Planiranja tretmana zračenjem ili praćenja organizma pacijenta kako reaguje na otpočetu terapiju

 

Priprema za CT skeniranje karlice

Generalno, od pacijenta se ne očekuju posebne pripreme pre ove vrste pregleda. Dovoljno je i očekuje se da pacijent samo prati jednostavna uputstva radiologa i tehničara koji prati tok snimanja kao i da pacijent sarađuje sa osobljem tokom izvođenja testa.

Pre procedure kao i nakon iste pacijent može neometano da obavlja sve svoje aktivnosti u toku dana, kao i da konzumira hranu, piće i redovne terapije ukoliko isto nije drugačije propisano od strane lekara.

 

Kako se izvodi snimanje karlice CT skenerom?

Pre ulaska u prostoriju snimanja od pacijenta će biti zatraženo da otkloni sav metal sa tela kao što su satovi, nakit, novac, da odloži telefon, odeću koja sadrži neku metalnu dugmad ili žice.

Po dolasku kod aparata tehničar će objasniti pacijentu kako da se smesti, odnosno legne na pomerajući krevet koji će se po aktivaciji aparata početi uvlačiti u sam centar skenera, njegov kružni deo gde se odvija proces snimanja.

Deo skenera gde se aktiviraju RTG zraci je uzak i zatvoren što može kod nekih pacijenata stvoriti nelagodu, te je zato pre pregleda poželjno napomenuti lekaru ukoliko pacijent pati od klaustrofobije.

Tokom snimanja pacijent nije sam, radiološki tehničar čitavu proceduru prati i vodi iz prostorije tik pored one sa skenerom, odakle putem interfona sve vreme komunicira sa pacijentom.

 

Rizici prilikom snimanja karlice CT skenerom

Rizične stavke koje se vezuju za skeniranje karlice CT skenerom su:

 • Izloženost zračenju i
 • Alergijska reakcija na kontrastnu boju

Važno je istaći da zračenje tokom testa postoji, ali je količina minimalna, medicinski ispitana i ne ostavlja nikakve posledice po telo pacijenta.

U slučaju primene kontrasta, isti se aplikuje kroz venu pacijenta. Kontrast predstavlja tečnost koja dodatno izoštrava polje snimanja i pruža još jasniji rezultat i sliku karličnog područja. Samo kod nekih pacijenata dolazi do veoma blage reakcije u vidu kratkotrajne alergije. Kako biste eventualno i ovo izbegli upozorite vašeg lekara ukoliko ste upoznati da imate bilo kakvu alergiju na antibiotike, lekove i slično. Kod primene kontrasta važno je napomenuti pacijentima da su bubrezi u našem telu naš saveznik i da se zahvaljujući njima ova boja lako luči iz tela. Zato se posle procedure savetuje pacijentima da nekoliko sati posle skeniranja konzumiraju nešto veće količine vode.

 

Prednosti snimanja karlice CT skenerom

 • Nakon CT skeniranja karlice, iskusni radiolog može sa veoma visokom preciznošću da dijagnostikuje mnoge uzroke bolova u predelu karlice, što omogućava znatno brže lečenje i često eliminiše potrebu za dodatnim, invazivnijim dijagnostičkim procedurama.
 • CT skeniranje karlice je potpuno bezbolno, neinvazivno i precizno.
 • CT pregledi su od velikog značaja u hitnim situacijama, jer mogu otkriti unutrašnje povrede i krvarenja dovoljno brzo tako da pomognu u spasavanju života.
 • CT skeniranje karlice je primenljivo i kod pacijenata koji imaju implantirane medicinske uređaje bilo koje vrste, za razliku od MRI procedure.
 • Dijagnoza utvrđena CT skeniranjem karlice može eliminisati potrebu za eksploratornom operacijom.

Cenovnik pogledajte ovde.

ct skeniranje karlice ct skener karlice ct pregled karlice snimanje karlice ct skenerom pregled karlice ct skenerom ct skener karlice beograd
Top