Dr Milena Radičević

Dr Milena Radičević

Milena Radičević je doktor koji je nakon završenog Medicinskog fakulteta pronašla interesovanje, ljubav i želju za napredovanjem u sferi radiologije koju je zatim i specijalizirala. Veoma predano pomaže pacijentima kojima je neophodan MR, CT i RTG pregled, kao i onima koji su upućeni u na ultrazvučnu dijagnostiku, naročito abdominalnog dela ili štitne žlezde. Doktor medicine Dragana Živković je specijalizant završne godine specijalističkih studija iz oblasti radiologije. Veoma predan student koji detaljno radi na svom obrazovanju i stručnom usavršavanju iz oblasti radiologije, za koju je pronašla veliko interesovanje tokom studiranja.
Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, završen 2012. godine
Specijalizacija Specijalističke studije u oblasti radiologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, april 2021. godine
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Pripravnički staž u domu zdravlja "Dr Simo Milošević" u Beogradu
Dom zdravlja "Klinikanova"
Dijagnostički centar Eurodijagnostika
Reference Lekarska Komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Eurodijagnostika
Grad Beograd
Jezici engleski
Dr Milena Radičević
Top