Vesti

Divertikulum jednjaka

Šta je divertikulum jednjaka? Divertikulum jednjaka je izbočena kesa u sluzokoži jednjaka, koja se formira se u slabom delu jednjaka. Torbica, odnosno kesa može biti dužine od 2.5 do 10 cm. Postoje tri tipa divertikula…

Disekcija aorte

Šta je disekcija aorte? Aorta je glavna arterija koja nosi krv od srca do ostatka tela. Krv koju nosi bogata je kiseonikom, zbog čega se telo oslanja na nju za preživljavanje.Široka je oko 2.5cm i ima unutrašnji,…

Abdominalna aneurizma

Šta je aneurizma abdominalne aorte? Aneurizma abdominalne aorte je uvećana oblast u donjem delu glavne telesne arterije, koja se naziva aorta. Aorta teče od srca kroz centar grudnog koša i stomaka, koji…

ARDS - Akutni respiratorni distres sindrom

Šta je ARDS? Termin "akutni" pojavljuje se u nazivu ARDS, jer stanje proizilazi iz nedavne povrede pluća. Karakteriše ga nakupljanje tečnosti u plućima i nivo kiseonika u krvi ispod normalnog…

Bronhiektazije

Šta su bronhiektazije? Bronhiektazija je stanje u kojem oštećenje uzrokuje da se cevi u plućima (disajnim putevima) prošire ili razviju vrećice. To otežava uklanjanje sluzi iz pluća i može izazvati…

Edem pluća

Šta je edem pluća? Edem pluća je ozbiljno stanje koje se javlja kada se pluća pune tečnošću, što sprečava telo da dobije kiseonik koji mu je potreban. Obično je uzrokovano drugim stanjima, kao što…

Apsces pluća

Šta je apsces pluća? Apsces pluća predstavlja šupljinu ispunjenu gnojem u plućima koje je okružena upaljenim tkivom, a nastaje kao uzrok infekcije. Apsces pluća obično izazivaju bakterije koje normalno…

Atipična pneumonija

Atipična pneumonija je blaga infekcija pluća. Uzroci mogu biti bakterije, virusi ili plesni. Simptomi uključuju bol u grlu, kijanje, kašalj, glavobolju, blagu jezu i nisku temperaturu. Lečenje uključuje antibiotike…

Top