Vesti

Rendgen pluća

Šta je rendgenski snimak? Rendgen je vrsta snimanja koja koristi izuzetno male količine zračenja za stvaranje slika organa, tkiva i kostiju tela. Rendgen je lak, brz i efikasan test koji je lekarima već decenijama…

CT skener pluća - najpreciznija radiološka metoda za rano otkrivanje promena na plućima

Rano otkrivanje promena na plućima je ključno za uspešno lečenje pacijenata inficiranih Korona virusom, a isto se može postići samo blagovremenim snimanjem pluća. Snimanje pluća se može izvršiti na više…

UZ dojki

Šta je ultrazvuk? Ultrazvuk predstavlja vrstu radiološke metode i vizuelni prikaz unutrašnjosti snimanog dela tela na osnovu kog Vaš lekar može utvrditi prisustvo ili otkloniti sumnju na abnormalnosti…

Magnetna rezonanca dojke

Magnetna rezonanca dojke je jedan od ključnih pregleda u radiološkoj dijagnostici, izrazito koristan kao dopunska dijagostika za detaljnije ispitivanje već primećene promene na dojci. Pregled se obavlja uz pomoć jakog…

Postcovid sindrom

Nakon preležanog virusa Covid-19, većina pacijenata se već posle nekoliko nedelja oseća vidno i drastično bolje. Nažalost, Covid-19 ima karakteristiku veoma upornog virusa. Kod jedne grupe pacijenata je primećeno da se, kako…

Mr dojke

Koja je razlika između ultrazvuka, mamografije i magnetne rezonance (MR) dojki? Ultrazvuk dojke, mamografija ili magnetna rezonanca dojke se apsolutno preporučuju svim ženama, jer su redovni pregledi, bar jednom godišnje,…

Pulmologija

Šta je pulmologija? Pulmologija je grana u medicini usmerena otkrivanjima bolestima pluća i organa za disanje. Pripada respiratornoj medicini i grani interne medicine u čijem fokusu su bolesti pluća izazvane bakterijama…

MR enterografija, snimanje tankog creva

MR enterografija je najsavremeniji i neinvazivni pregled tankog creva magnetnom rezonancom. Pregled je od velikog značaja za otkrivanje brojnih oboljenja i predstavlja najadekvatniju dijagnostičku metodu koju lekari rado…

Top