Vesti

Magnetna rezonanca glave

Šta je magnetna rezonanca? Magnetna rezonanca je precizna i neškodljiva metoda zahvaljujući kojoj se dobijaju jasni prikazi snimanje regije, konkretno moždanog tkiva i ostalih struktura u lobanji. Efikasnija…

Omikron mutacija - snimanje pluća usled obolevanja od virusa Covid-19

Omikron Covid-19 mutacija je virusno oboljenje za koje je bilo potrebno samo nekoliko nedelja da se proširi globalno i pokaže kao veoma prenosiv, a manje podložan vakcinama od svih do sada varijacija virusa sa kojima…

Koje preglede bi trebalo izvršiti prilikom prijema korisnika u staračkom domu?

Koje preglede bi trebalo izvršiti prilikom prijema korisnika u staračkom domu? Prijem korisnika u starački dom je ne dug, ali svakako detaljan proces za svakog pojedinačnog korisnika koji ima želju i koji je doneo…

Rendgen ruke - RTG nadlaktice i RTG podlaktice

Šta je RTG snimanje? Rendgenski RTG snimak je slika koja, uz minimalnu količinu zračenja, prikazuje unutrašnjost snimanog organa, odnosno kosti i meka tkiva tog organa. Ova dijagnostička metoda može pomoći…

Rendgen karlice

Šta je rendgen? Rendgen je neinvazivna vrsta snimanja koja koristi malu količinu zračenja radi stvaranja slika unutrašnjost tela pacijenta bez potrebe za operacijom. Rendgensko snimanje je postalo javno…

Rendgen glave

Šta je rendgen? Rendgen je dijagnostička metoda koja, uz minimalnu dozu zračenja, olakšava lekaru ispitivanje snimanog organa, konkretno kod snimanja glave kostiju glave, uključujući kosti lica, nos i sinuse.…

Rendgen pluća

Šta je rendgenski snimak? Rendgen je vrsta snimanja koja koristi izuzetno male količine zračenja za stvaranje slika organa, tkiva i kostiju tela. Rendgen je lak, brz i efikasan test koji je lekarima već decenijama…

CT skener pluća - najpreciznija radiološka metoda za rano otkrivanje promena na plućima

Rano otkrivanje promena na plućima je ključno za uspešno lečenje pacijenata inficiranih Korona virusom, a isto se može postići samo blagovremenim snimanjem pluća. Snimanje pluća se može izvršiti na više…

Top