Elektroencefalografija - EEG snimanje

Elektroencefalografija - EEG snimanje

EEG - kakav je to pregled ?

EEG snimanje je pregled kojim dobijamo informacije o funkcionisanju mozga; regstruje  se električna aktivnost mozga preko digitalnog EEG aparata, predhodno prislanjanjem elektroda na površinu glave pacijenta preko specijalne elektro kape.

 

Kada je potrebno obaviti EEG snimanje?

Predlog za EEG snimanje daje se u sutuacijama kada postoji sumnja na nepravilnost u funkcionisanju mozga, za koju se procenju da se ne može dobiti drugom vrstom ispitivanja.

Indikacije za preporuku EEG snimanja su stanja kada lekar treba da dijagnostikuje ili isključi neku od ovih dijagnoza:

 • Eepilepsije
 • Diferenciranje epileptičnih od neepileptičnih napada
 • Gubici svesti druge etiologije
 • Glavobolje
 • Stanja posle povrede glave/mozga
 • Stanja nakon neurohiorurških intervencija
 • Stanja u okviru cerebrovaskularnih bolesti
 • Stanja u okviru nekih psihijatrijskih bolesti
 • Demencije
 • Konfuzna stanja
 • Prema proceni lekara i kod drugih neuroloških i psihijatrijskih oboljenja

Pored dijagnostike, u  kabinetu za EEG obavlja se lečenje i praćenje pacijenata sa epilepsijom, glavoboljama, organskim psihosindromima, procena telesnog i psihijatrijskog komorbiditeta epilepsije.

 

Priprema pacijenta za EEG snimanje

Priprema: pacijent je naspavan, uzeo je lagani obrok i uobičajenu terapiju, kosa je čista za snimanje (ne koristiti preparate koji maste kosu-balzam, lak, gel...).

Nakon pregleda, pacijent može da obavlja svoje uobičajene aktivnosti.

Nekada je u cilju potpunijeg dijagnostičkog sagledavanja, potrebno je obaviti EEG posle deprivacije spavanja: prehodna pripema je identična OSIM,  što pacijent   na snimanje dolazi posle delimično ili potpuno neprospavane noći.

 

Kako se obavlja EEG snimanje ?

Snimanje obavlja medicinska sestra sa sertifikatom za oblast primene EEG-a iz referentne ustanove. Postavlja specijalnu kapu (uz korišćenje odgovarajućeg gela), zatim pacijent zauzme udoban ležeći počinje počinje snimanje. Tokom snimanja pacijent ima zatvorene  oči, i izvršava povremene naloge medicinske sestre.  Snimanja traje oko 30 minuta (ili oko 40-45 minuta kada se radi EEG posle deprivacije spavanja). Ovo je standardizovana procedura EEG snimanja.

 

Da li postoje rizici tokm snimanja?

Postupak snimanja je bez rizika od bilo kojih posledica za organizam,  jednostavan je, bezbolan, neškodljiv.

 

Koje informacije dobijamo EEG snimanjem ?

Opis i tumačenje  EEG snimka daje lekar specijalista neurolog/neuropsihijatar sa licencom i sertifikatom iz oblasti elektroencefalografije.

Interpretacija snimaka u omogućava lekarima da postave adekvatnu djagnozu, predlože eventualne dopunske preglede  i prate  tok lečenja.

Lekar specijalsta obavlja dijagnpostiku i lečenje pacijenata prema preporukama Medjunarodne lige za borbu protiv epilesije (ILAE),  Medjunarodnog udruženja za glavobolje (IHS 2013.), domaćim vodičima dobre kliničke prakse, uz poštovanje osnovnih principa medicinske etike.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

eeg EEG Elektroencefalogram elektroencefalografija eeg snimanje eeg testiranje pregled mozga elektroencefalografija beograd eeg beograd
Top