Koje preglede bi trebalo izvršiti prilikom prijema korisnika u staračkom domu?

Koje preglede bi trebalo izvršiti prilikom prijema korisnika u staračkom domu?

Koje preglede bi trebalo izvršiti prilikom prijema korisnika u staračkom domu?

Prijem korisnika u starački dom je ne dug, ali svakako detaljan proces za svakog pojedinačnog korisnika koji ima želju i koji je doneo odluku o priključivanju zajednici doma.

Prilikom pristupanja korisnika u novo okuženje potrebno je ispratiti određene procedure i preporučljivo je izvršiti izvesne lekarske preglede u koje korisnik i njegovi najbliži budu detaljno upućeni i informisani od strane stručnog kadra doma i lekara. Kako bi stara lica što pre dospela do svog apartmana i mirnog života u starosti, procedura je vrlo svedena i brza, a zahteva osnovnu dokumentaciju i preglede.

 

Postupak prijema u dom za stare

U prvom koraku će socijalni radnik obaviti razgovor sa budućim korisnikom kako bi bolje razumeo životne navike, potrebe i želje korisnika i na osnovu toga će zabeležiti socio-anamnestičke podatke.

Nakon toga lekar uzima istoriju bolesti, upisuje dosadašnju terapiju i navodi napomene o vrsti dodatnih pregleda, ukoliko proceni da su isti neophodni.

Nadalje glavna sestra, uz sve prikupljene podatke, preuzima odgovornost o udobnom smeštanju korisnika i upoznavanju sa okolinom.

 

Pregledi prilikom prijema

Kako bi komletan tim doma ubuće mogao da korisniku pruži najbolju negu u skladu sa individualnim zdravstvenim stanjem korisnika potrebno je izvršiti određene preglede kako bi sestre i lekari po prijemu raspolagali sa najsvežijim lekarskim nalazima.

Ovo je od velike važnosti iz nekoliko razloga:

  • Što su zaposleni doma više i detaljnije upoznati sa korisnikom na sociološkom, psihološkom, a naročito zdravstvenom nivou to će promena životnih navika i sredine biti manje stresna i gotovo neprimetna.
  • Uvidom u trenutni zdravstveni karton i uz dobro organizovan rezime istorije bolesti i operacija medicinsko osoblje doma može kontinuirano nastaviti sa pružanjem neophodne zdravstvene nege što je od krucijalnog značaja za zdravlje i funkcionisanje starog lica.

Po prijemu u dom za stare potrebno je izvršiti osnovni internistički pregled koji uključuje:

  • merenje sećera,
  • EKG srca,
  • merenje pritiska,
  • slušanje pluća,
  • laboratorija,
  • fizikalni pregled po sistemima organa (opipavanje štitne žlezde, abdomena itd...)

Svakako je poželjno da pored opipavanja odnosno fizičkog pregleda lekar stekne sliku i o onome šta se dešava u unutrašnjosti tela pacijenta, a za tako nešto tehnologija koja može biti od velike pomoći lekarima je ultrazvuk.

 

O ultrazvuku

Ultrazvučni pregled ili sonografija je vrsta dijagnostičke metode iz oblasti radiologije koja pruža vizuelni prikaz unutrašnjosti snimanog dela tela ili organa. Na osnovu prikaza lekar može sa velikom preciznošću utvrditi prisustvo ili otkloniti sumnju na izvesne abnormalnosti i promene unutar snimanog tkiva i kostiju.

Ultrazvuk je aparat koji funkcioniše zahvaljuću visokofrekventnim zvučnim talasima. Kako bi se uspešno obavio pregled i zvuk pretočio u sliku zdravstveni radnik koristi ručni uređaj transduktor i gel koji se nanosi na deo tela koji je potrebno snimiti. Za razliku od drugih radioloških metoda, kao što je RTG ili CT snimanje, ultrazvuk ne korisni zračenje i kao takav je bezbedan za sve kategorije pacijenata, oba pola, svih uzrasta i različitih zdravstvenih stanja.

Dosadašnja praksa je pokazala da je ultrazvuk veoma uspešno primenljiv za vizualizaciju abdomena, a to je upravo jedan od najpreporučljivijih pregleda za osobe u trećoj životnoj dobi. Ultrazvuk abdomena i male karlice obuhvata pregled nekih od najvažnijih organa u trbušnoj regiji: bubrezi i nadbubrežne žlezde, pankreas, slezina, žučna kesa i žučni putevi, mokraćna bešika, prostata, krvni sudovi, a sve navedeno su upravo organi koji nažalost najčešće pretrpe promene, poremećaj ili prekid rada u poznim godinama.

Pored pomenutog, UZ pregledi su česti i za ostale organe kao što su dojke, srce, štitna žlezda, kukovi, kolor dopler i drugi.

 

Kolor dopler

Usled „trošenja“ organizma tokom godina života zbog loše ishrane, konzumiranja cigareta i alkohola, poremećenog svakodnevnog ritma i sna, napornog radnog veka i još mnogo toga, veoma često i gotovo uvek u starosti dolazi do problema sa krvnim sudovima.

Kako bi se ispitalo njihovo stanje i prohodnost veliku ulogu ima kolor dopler. Ova potpuno neškodljiva i bezbolna metoda omogućava pregled krvnih sudova vrata i nogu primenom Doplerovog efekta u toku pregleda koji traje svega 20ak minuta. Kao i kod već pomenutog pregleda abdomena tako se i kolor dopler obavlja uz pomoć ultrazvučnog aparata koji lekaru stvara neophodnu sliku krvnih sudova i govori o brzini proticanja krvi kroz vene i arterije.

 

Ostali pregledi od značaja prilikom prijema u dom

Za porodicu, prijatelje i sve one koji su zajedno sa korisnikom uključeni u prijem korisnika u dom je važno da lekarima i ostalom osoblju doma pruže sve informacije o zdravstvenim problemima sa kojima se lice do sada susretalo.

Shodno tome ukoliko su prisutne povremene potreškoće sa kretanjem obavestite lekara kako bi izvršio neophodne provere koštano-mišićnog sistema. Isto tako, ako postoje naznake demencije ili Alchajmera porodica je potrebno da obavesti lekara kako bi stručno lice zatim obavilo razgovor i testove sa pacijentom i tako utvrdilo stepen oboljenja.

Trenutno, zbog nestabilne epidemiološke situacije i prisustva virusa Covid-19, radi zaštite svih korisnika doma kao i zaposlenih, svaki novi korisnik je potrebno da prilikom prijema u dom poseduje negativan PCR test koji je u izdvojenim državnim nadležnim ustanovama besplatan uz dokaz o rezervisanom smeštaju u staračkom domu.

staracki dom pregledi za prijem u staracki dom dom za stare eurodijagnostika internisticki pregled postupak prijema u dom za stare prijem korisnika u dom kolor dopler ultrazvuk ultrazvucni pregled
Top