Tumor štitne žlezde

Tumor štitne žlezde

Šta je tumor štitne žlezde?

Tumor štitne žlezde je rast ćelija koji počinje u štitnoj žlezdi. Štitna žlezda je žlezda u obliku leptira koja se nalazi u dnu vrata, odmah ispod Adamove jabuke. Štitna žlezda proizvodi hormone koji regulišu rad srca, krvni pritisak, telesnu temperaturu i težinu.

Tumor štitne žlezde u početku možda neće izazvati nikakve simptome, ali kako raste, može izazvati znakove i simptome, kao što su otok na vratu, promene glasa i otežano gutanje.

Postoji nekoliko vrsta karcinoma štitne žlezde. Većina tipova raste sporo, iako neki tipovi mogu biti veoma agresivni. Većina karcinoma štitne žlezde može se lečiti.

Čini se da se stopa raka štitne žlezde povećava. Povećanje može biti uzrokovano poboljšanom tehnologijom snimanja koja omogućava zdravstvenim radnicima da pronađu male karcinome štitne žlezde na CT i MR skeniranju urađenim zbog drugih stanja (incidentni karcinom štitne žlezde). Karcinomi štitne žlezde pronađeni na ovaj način su obično mali kanceri koji dobro reaguju na tretmane.

 

Zašto dolazi do pojave tumora štitne žlezde?

Rak štitne žlezde se dešava kada ćelije u štitnoj žlezdi razviju promene u svojoj DNK. DNK ćelije sadrži uputstva koja ćeliji govore šta da radi, a promene, koje lekari nazivaju mutacijama, govore ćelijama da brzo rastu i razmnožavaju se. Ćelije nastavljaju da žive kada bi zdrave ćelije prirodno umrle, a potom akumulirane ćelije formiraju masu koja se zove tumor.

Tumor može da raste i tako “napada” obližnje tkivo i da se proširi (metastazira) do limfnih čvorova na vratu. Ponekad se ćelije raka mogu proširiti izvan vrata do pluća, kostiju i drugih delova tela.

Za većinu karcinoma štitne žlezde, nije jasno šta uzrokuje promene DNK koje uzrokuju rak.

 

Simptomi štitne žlezde

Većina karcinoma štitne žlezde ne izaziva nikakve znake ili simptome u ranoj fazi bolesti. Kako rak štitne žlezde raste, to može izazvati:

 • Kvržica (čvor) koja se može osetiti kroz kožu na vratu
 • Osećaj da pripijene kragne košulje postaju preuske
 • Promene vašeg glasa, uključujući povećanu promuklost
 • Poteškoće pri gutanju
 • Otečeni limfni čvorovi na vratu
 • Bol u vratu i grlu

 

Tipovi tumora štitne žlezde

Tumor štitne žlezde je klasifikovan u tipove na osnovu vrsta ćelija koje se nalaze u tumoru. Vaš tip se određuje kada se uzorak tkiva vašeg raka pregleda pod mikroskopom. Tip raka štitaste žlezde se uzima u obzir pri određivanju vašeg lečenja i prognoze.

Tipovi karcinoma štitne žlezde uključuju:

 • Diferencirani karcinom štitne žlezde. Ova široka kategorija uključuje tipove karcinoma štitne žlezde koji počinju u ćelijama koje proizvode i skladište tiroidne hormone. Ove ćelije se nazivaju folikularne ćelije. Diferencirane ćelije raka štitne žlezde izgledaju slične zdravim ćelijama kada se posmatraju pod mikroskopom.
 • Papilarni rak štitne žlezde. Ovo je najčešći tip raka štitne žlezde. Može se desiti u bilo kom uzrastu, ali najčešće pogađa ljude starosti od 30 do 50 godina. Većina papilarnih karcinoma štitaste žlezde je mala i dobro reaguje na lečenje, čak i ako se ćelije raka šire na limfne čvorove na vratu. Mali deo papilarnih karcinoma štitaste žlezde je agresivan i može narasti da zahvati strukture na vratu ili da se proširi na druge delove tela.
 • Folikularni rak štitne žlezde. Ovaj retki tip raka štitaste žlezde obično pogađa ljude starije od 50 godina. Folikularne ćelije raka štitaste žlezde se ne šire često na limfne čvorove na vratu. Ali neki veliki i agresivni karcinomi mogu se proširiti na druge delove tela. Folikularni karcinom štitne žlezde najčešće se širi na pluća i kosti.
 • Rak štitne žlezde Hurthle ćelija. Ovaj retki tip raka štitaste žlezde nekada se smatrao vrstom folikularnog karcinoma štitne žlezde. Sada se smatra sopstvenim tipom, jer se ćelije raka ponašaju drugačije i reaguju na različite tretmane. Karcinom štitaste žlezde Hurthle ćelija je agresivan i može narasti da zahvati strukture na vratu i proširi se na druge delove tela.
 • Slabo diferenciran rak štitne žlezde. Ovaj retki tip raka štitaste žlezde je agresivniji od drugih diferenciranih karcinoma štitne žlezde i često ne reaguje na uobičajene tretmane.
 • Anaplastični rak štitne žlezde. Ovaj retki tip raka štitaste žlezde brzo raste i može biti težak za lečenje. Međutim, tretmani mogu pomoći u usporavanju napredovanja bolesti. Anaplastični karcinom štitne žlezde obično se javlja kod ljudi starijih od 60 godina. Može izazvati ozbiljne znake i simptome, kao što je otok vrata koji se vrlo brzo pogoršava i može dovesti do otežanog disanja i gutanja.
 • Medularni rak štitne žlezde. Ovaj retki tip karcinoma štitne žlezde počinje u ćelijama štitne žlezde zvanim C ćelije, koje proizvode hormon kalcitonin. Povišeni nivoi kalcitonina u krvi mogu ukazivati na medularni rak štitaste žlezde u vrlo ranoj fazi. Neki medularni karcinomi štitaste žlezde uzrokovani su genom zvanim RET koji se prenosi sa roditelja na decu. Promene u genu RET mogu izazvati porodični medularni karcinom štitne žlezde i višestruku endokrinu neoplaziju, tip 2. Porodični medularni karcinom štitaste žlezde povećava rizik od raka štitaste žlezde. Višestruka endokrina neoplazija, tip 2, povećava rizik od raka štitne žlezde, raka nadbubrežne žlezde i drugih vrsta karcinoma.
 • Druge retke vrste. Druge veoma retke vrste raka mogu početi u štitnoj žlezdi. To uključuje limfom štitne žlezde, koji počinje u ćelijama imunog sistema štitne žlezde, i sarkom štitne žlezde, koji počinje u ćelijama vezivnog tkiva štitne žlezde.

 

Dijagnostikovanje tumora štitne žlezde

Po dolasku u ordinaciju obavićete detaljan razgovor kroz koji će se lekar uputiti u vaše simptome, istoriju bolesti, do sada obavljene testove, porodičnu anamnezu. Potrebno je da sa sobom na pregled ponesete svu prethodno prikupljenu dokumentaciju na osnovu koje će vaš lekar spoznati rezultate obavljenih testiranja i iščitati vaše dosadašnje izveštaje.

Nakon toga lekar će pristupiti fizičkom pregledu vaše štitne žlezde tako što će vrhovima prstiju lagano prepipavati regiju štitaste žlezde i vašeg vrata. Može biti zatraženo od vas da nekoliko puta progutate pljuvačku, dok lekar drži blago prislonjene prste na predeo gde je smeštena štitna žlezda, kako bi sagledao kako se ista ponaša prilikom kretanja.

Nakon toga vrlo je izvesno da ćete biti upućeni na određena testiranja, kao što su laboratorijte analize i radiološka snimanja - MR ili CT skeniranje.

 

Tretiranje tumora štitne žlezde

Operacije koje se koriste za lečenje raka štitne žlezde uključuju:

 • Uklanjanje cele ili većeg dela štitne žlezde (tireoidektomija).

Operacija uklanjanja štitne žlezde može uključivati uklanjanje celog tkiva štitaste žlezde (totalna tiroidektomija) ili većine tkiva štitaste žlezde (skoro totalna tireoidektomija).

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Tumor štitne žlezde rak stitne zlezde stitna zlezda tiroidna zlezda tumor tiroidne zlezde lecenje stitne zlezde otkrivanje raka stitne zlezde rak stitaste zlezde tumor stitaste zlezde
Top